ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Credit Card)-อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AMEX)

  รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 30,000 บ./เดือน
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย. 65
  • 35,732
  จุดเด่น

  บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส... อิสระที่มากกว่า คุ้มค่าทุกการใช้จ่าย ด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่ำ 12.99% ต่อปี สำหรับยอดชำระค่าสินค้าและบริการ

   

  รายละเอียด Credit Card

  ชื่อ Credit / Debit Card
  :
  บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express Credit Card)
  วงเงินและดอกเบี้ย
   
  วงเงินสูงสุด
  :
  3 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน1,500,000 บาท
  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
  :
  55 วัน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  5 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
  ดอกเบี้ยค้างชำระ
  :
  12.99 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ ((วันที่ร้านค้าเรียกเก็บ))
  สมัครบัตรเสริมได้
  :
  4 ใบ
  สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
   
  วงเงิน
  :
  100 % ของวงเงิน , สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)
  :
  3 %
  ดอกเบี้ย (ต่อปี)
  :
  16 %
  สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
  :
  • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพียง 12.99% 
  • ทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด 1 คะแนน
  • รับของรางวัลในรายการคะแนนสะสมเม็มเบอร์ชิป รีวอร์ด
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริมใบที่ 3 เป็นต้นไป เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ตั้งแต่ 150,000 บาทต่อปีขึ้นไป
  • รองรับเทคโนโลยีคอนแทคเลส
  • อิสรภาพทางการเงิน เบิกถอนเงินสดได้สูงสุด 100% ของวงเงินสินเชื่อหรือสูงสุด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทุกๆ 28 วันจากเครื่องเอทีเอ็มภายในประเทศที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ เอ็กซ์เพรส แคช
  • รับสิทธิความคุ้มครองเรื่องแผนพิทักษ์การซื้อสินค้า แผนการรับประกันการรับคืนสินค้า และแผนการรับประกันการรับรองราคาสินค้า
  • บริการส่งมอบชุดกระเช้าของขวัญเอ็กซ์เพรส กิฟท์
  • บริการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติผ่านบัตร
  ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
   
  คะแนนสะสม-ของกำนัล
   
  คะแนนสะสม
  :
  25 บาท/1 คะแนน
  อายุคะแนนสะสม
  :
  ไม่มีหมดอายุ
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   
  บัตรหลัก
  :
  ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  บัตรเสริม
  :
  ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  ค่าธรรมเนียมรายปี
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (1,926 บาท/บัตร/ปี)
  บัตรเสริม
  :
  ฟรีมีเงื่อนไข (ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม 2 ใบแรก และ 1,284 บาท สำหรับบัตรเสริมใบที่ 3 เป็นต้นไป)
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  ผู้มีสิทธิ์สมัคร
  :
  บุคคลทั่วไป
  อายุ
  :
  บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 20 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ
  :
  ตั้งแต่ 30,000 บ./เดือน
  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ
  :
  • มีรายได้ขั้นต่ำ 360,000 บาท/ ปี
  เอกสารการสมัคร
  :

  กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน*
  • รูปถ่ายหน้าเต็มของตัวเอง ถ่ายคู่กับบัตรประชาชนด้านที่มีภาพถ่าย
  • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (บัญชีเงินเดือน)

  กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน*
  • รูปถ่ายหน้าเต็มของตัวเอง ถ่ายคู่กับบัตรประชาชนด้านที่มีภาพถ่าย
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าที่ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาบัญชีธนาคารของผู้สมัคร และบัญชีหลักของกิจการย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

  กรณีเป็นผู้มีเงินได้จากดอกเบี้ยและการลงทุน

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครบัตรหลักและบัตรเสริม (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน*
  • รูปถ่ายหน้าเต็มของตัวเอง ถ่ายคู่กับบัตรประชาชนด้านที่มีภาพถ่าย
  • สำเนาบัญชีธนาคาร/พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง/ตั๋วแลกเงิน/หุ้นกู้/ตั๋วสัญญาใช้เงิน/กองทุนรวมต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 6.5 ล้านบาท ที่ฝากมาแล้วเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

  *กรณีที่อยู่ปัจจุบันแตกต่างจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน โปรดแนบสำเนาของหลักฐานยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน

   

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-273-5999
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 มิ.ย. 65
  แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  สมัครออนไลน์