• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเดบิตทิสโก้ (TISCO Debit Card)-ทิสโก้ (TISCO)

  รายได้ขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
  • ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 64
  • 4,482
  จุดเด่น
  • บัตรเดบิตทิสโก้ คือบัตรที่ธนาคารออกให้ผู้ใช้บริการสำหรับถอนเงิน โอนเงิน สอบถามยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ 
  • ใช้ชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่องบริการเงินสดอัตโนมัติ (ATM) หรือชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านเครื่องรับบัตร (EDC) ณ เครือข่าย ร้านค้าภายในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

  รายละเอียด Credit Card

  ชื่อ Credit / Debit Card
  :
  บัตรเดบิตทิสโก้ (TISCO Debit Card)
  สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
  :
  1. บัตรเดบิตทิสโก้ 1 ใบ สามารถผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของตนเองได้ไม่เกิน 5 บัญชี
  2. วงเงินการถอนเงินสูงสุด (ต่อวัน)
   - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์, กระแสรายวัน, บัญชีรับโอน ได้ 5 ครั้ง ต่อวัน หรือ 100,000 บาท
   - บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ, ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ, ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ ได้ 10 ครั้ง ต่อวัน หรือ 200,000 บาท
   - ลูกค้า Wealth ได้ 10 ครั้ง ต่อวัน หรือ 200,000 บาท
  3. โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร สูงสุด 2 แสนหรือ 5 แสนบาทต่อวัน
  4. โอนเงินไปธนาคารอื่น สูงสุด 1 แสนหรือ 2 แสนบาทต่อวัน (ไม่จากัดจานวนครั้งต่อวัน)
  ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
   
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 100/ บัตร)
  บัตรเสริม
  :
  ไม่มีบัตรเสริม
  ค่าธรรมเนียมรายปี
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท/ บัตร/ ปี)
  บัตรเสริม
  :
  ไม่มีบัตรเสริม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-633-6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  12 พ.ย. 64
  แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  สมัครออนไลน์