ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเครดิตเพื่อองค์กร/บริษัท-อิออน (AEON)

  รายได้ขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
  • ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิ.ย. 65
  • 1,303
  จุดเด่น
  บัตรเครดิตองค์กร/บริษัท รับบริการจากศูนย์ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (GCAS) ของ MASTERCARD GLOBAL, SERVICE CENTER และ VISA INTERNATIONAL พร้อมส่วนลด และสิทธิพิเศษต่างๆ จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

  รายละเอียด Credit Card

  ชื่อ Credit / Debit Card
  :
  บัตรเครดิตเพื่อองค์กร/บริษัท
  วงเงินและดอกเบี้ย
   
  วงเงินสูงสุด
  :
  2-5 เท่าของรายได้
  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
  :
  52 วัน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  10 %, ไม่น้อยกว่า 500 บาท
  ดอกเบี้ยค้างชำระ
  :
  16.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
  สมัครบัตรเสริมได้
  :
  3 ใบ
  สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
   
  วงเงิน
  :
  ขั้นต่ำ 1,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)
  :
  3 %
  ดอกเบี้ย (ต่อปี)
  :
  16 %
  สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
  :
  • บริการจากศูนย์ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (GCAS) ของ MASTERCARD GLOBAL, SERVICE CENTER และ VISA INTERNATIONAL
  • รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
  • รับเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
  • รับความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท (สำหรับผู้ถือบัตร)
  ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
   
  คะแนนสะสม-ของกำนัล
   
  คะแนนสะสม
  :
  20 บาท/1 คะแนน
  อายุคะแนนสะสม
  :
  ไม่มีหมดอายุ
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   
  บัตรหลัก
  :
  ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  บัตรเสริม
  :
  ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  ค่าธรรมเนียมรายปี
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)
  บัตรเสริม
  :
  ฟรีไม่มีเงื่อนไข
  คุณสมบัติผู้สมัคร
   
  ผู้มีสิทธิ์สมัคร
  :
  นิติบุคคล
  อายุ
  :
  บัตรหลัก ตั้งแต่ 20 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ
  :

  คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต

  • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
  • บริษัทดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน)
  เอกสารการสมัคร
  :
  เอกสารของบริษัท
  • ใบสมัครบัตรเครดิตองค์กร/บริษัท 
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันสมัคร 
  • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ - สำเนางบการเงินปีล่าสุด 
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ/บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน 
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล 
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้ประสานงาน
  เอกสารของผู้ถือบัตร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • กรณีเป็นชาวต่างชาติ โปรดแนบหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-665-0123
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  23 มิ.ย. 65
  แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  สมัครออนไลน์