• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเอทีเอ็มชิปการ์ดทอง (ATM Chip Card Gold)-ธนาคารอิสลาม (IBANK)

  รายได้ขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
  • ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค. 62
  • 2,129
  จุดเด่น
  • ปลอดภัยด้วยระบบเทคโนโลยีระดับสูงแบบชิปการ์ด (Chip Card) ที่ได้มาตรฐานสากล ที่สามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบัตร ATM Chip Card ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรหัสเอทีเอ็ม (PIN number) 6 หลัก ที่ทำให้บัตร ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ยากต่อการปลอมแปลง
  • ใช้บริการเบิก/ ถอนเงินสด หรือสอบถามยอดเงินจากเครื่อง ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเครื่อง ATM ในเครือข่าย ATM POOL ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  รายละเอียด Credit Card

  ชื่อ Credit / Debit Card
  :
  บัตรเอทีเอ็มชิปการ์ดทอง (ATM Chip Card Gold)
  สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
  :
  1. ปลอดภัยด้วยระบบเทคโนโลยีระดับสูงแบบชิปการ์ด (Chip Card) ที่ได้มาตรฐานสากล ที่สามารถรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบัตร ATM Chip Card ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรหัสเอทีเอ็ม (PIN number) 6 หลัก ที่ทำให้บัตร ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ยากต่อการปลอมแปลง
  2. ใช้บริการเบิก/ ถอนเงินสด หรือสอบถามยอดเงินจากเครื่อง ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเครื่อง ATM ในเครือข่าย ATM POOL ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  3. ใช้ถอนเงินและถามยอดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และถอนได้ไม่เกิน 300,000 บาท/ วัน ในเครือข่ายทุกธนาคารทั่วประเทศ
  4. ใช้โอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือทุกธนาคารที่เปิดให้บริการโอนเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท/ ครั้ง และโอนได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน 300,000 บาท
  5. ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีภายในบัตรจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีกระแสรายวัน หรือโอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้
  6. ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท โดยผู้ถือบัตรเอทีเอ็มชิปการ์ดทอง (ATM Chip Card Gold) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 75 ปี ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี และต่ออายุคราวละ 1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกกรมธรรม์  การคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกของผู้เอาประกันโดยอุบัติเหตุ
  ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
   
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน 150 บาท/บัตร)
  บัตรเสริม
  :
  ไม่มีบัตรเสริม
  ค่าธรรมเนียมรายปี
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (250 บาท/ บัตร/ ปี)
  บัตรเสริม
  :
  ไม่มีบัตรเสริม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1302
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  สมัครออนไลน์