• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ-ธนาคารออมสิน (GSB)

  รายได้ขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
  • ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ค. 65
  • 182
  จุดเด่น

  บัตรเดบิต ที่จะทำให้ทุกคน… เข้าถึงความคุ้มครอง

  • ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยเพียงวันละ 0.82 บาท
  • ชดเชยรายได้ 200 บาท / วัน
  • ชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • คุ้มครองชีวิตสูงสุด 50,000 บาท

  รายละเอียด Credit Card

  ชื่อ Credit / Debit Card
  :
  บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ
  สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
  :
  • ชำระค่าสินค้าและบริการได้สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน ณ ทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย VISA และร้านค้านั้นรับบัตรหรือทำรายการออนไลน์

  • การทำรายการผ่านเครื่อง ATM หรือ ADM – Recycle สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน (กรณีโอนเงินภายในธนาคาร และโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน)

  • ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน

   

  รายละเอียดความคุ้มครอง และจำนวนเงินเอาประกันภัย

  1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

  • จากอุบัติเหตุทั่วไป 50,000 บาท
  • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง (ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป) 50,000 บาท
  • การสูญเสียมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง หรือสายตา 1 ข้าง 30,000 บาท
  • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท
  • จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย 10,000 บาท
  • จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท
  2. รายได้ชดเชยระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป (ขยายฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และ/หรือการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) สูงสุด 7 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 200 บาท/วัน
  ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
   
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม 100 บาท/บัตร/ปี)
  บัตรเสริม
  :
  ไม่มีบัตรเสริม
  ค่าธรรมเนียมรายปี
   
  บัตรหลัก
  :
  มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม 299 บาท/บัตร/ปี)
  บัตรเสริม
  :
  ไม่มีบัตรเสริม
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  19 ก.ค. 65
  แนะนำบัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  สมัครออนไลน์