• คอนโดใหม่
 • คอนโดใหม่
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ปัญหาบัตรเครดิตที่ทำให้กู้ซื้อคอนโดไม่ผ่านมีอะไรบ้าง?

  4 ธ.ค. 56 17,280
  ปัญหาบัตรเครดิตที่ทำให้กู้ซื้อคอนโดไม่ผ่านมีอะไรบ้าง ?
  พวกเราหลายคนอาจกำลังเตรียมยื่นกู้ซื้อคอนโดอยู่แล้วอาจเกิดคำถามผุดขึ้นมาว่า การมีบัตรเครดิตอยู่หลายใบจะช่วยให้กู้ผ่านได้ง่ายขึ้นหรือเปล่า? วันนี้ CheckRaka.com พามาดูกันค่ะว่าการมีบัตรเครดิตเยอะๆ หรือใช้เต็มวงเงินบัตรและจ่ายครบตลอด ที่ฟังดูเหมือนดี จะเป็นสาเหตุการโดนธนาคารปฏิเสธเงินกู้ได้ด้วยหรือไม่ และเราจะมีทางออกยังไงได้บ้าง
  เกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาให้กู้คอนโด
  เรามาดูกันคร่าวๆ ก่อนค่ะว่า โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางกว้างๆ ให้แต่ละธนาคารมอง หรือพิจารณาเรื่องอะไรบ้างเวลาจะให้สินเชื่อคอนโดแก่ลูกค้า
  1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ หลักทรัพย์ที่มีแหล่งที่อยู่อาศัย ภาระหนี้ และประเภทหนี้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ หลักๆ ก็คือสิ่งที่ธนาคารเรียกกันภายในว่า KYC (Know Your Customers)
  2. ประวัติการขอสินเชื่อ และประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ หรือที่เรียกว่าข้อมูลเครดิต โดยธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล หรือหนี้เช่าซื้อรถที่มีอยู่เดิม
  3. นโยบายการให้สินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงิน เช่น กำลังต้องการบุกตลาดสินเชื่อที่พักอาศัยรายย่อย ประเภทของหลักประกันที่ต้องการ เป็นต้น ตลอดจนเครื่องมือ วิธีการและขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการเงิน เช่น เกณฑ์ในการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ
  4. ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ หรือตลาดความอิ่มตัวของคอนโด ณ ขณะนั้นๆ เป็นต้น 
  บัตรเครดิตจะกระทบกับการกู้ซื้อคอนโดยังไงได้บ้าง ?
  จากเกณฑ์ข้างต้น หลายคนอาจสงสัยว่า แล้วการใช้บัตรเครดิตจะมีผลมากน้อยแค่ไหนกับการขอสินเชื่อคอนโด และถ้าเรามีแววว่าเราอาจกู้ไม่ผ่านเพราะบัตรเครดิต เราจะมีตัวช่วย หรือทางออกอะไรบ้าง 
  สาเหตุที่อาจปฏิเสธ เหตุผลของการปฏิเสธ ตัวช่วยหรือทางออก 
  มีประวัติค้างชำระที่ไม่ดี ประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักอย่างหนึ่งตามที่พูดมาข้างบน ซึ่งโดยปกติแล้ว ธนาคารจะตรวจสอบสถานะหนี้บัตรเครดิตย้อนหลังจากเครดิตบูโร (อ่านบทความเกี่ยวกับเครดิตบูโรเพิ่มเติม) โดยดูประวัติการค้างชำระในระยะเวลา 1-3 ปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง เคยค้างชำระ หรือถึงขั้นโดนฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งถ้าประวัติไม่ดีก็แน่นอนว่าจะกระทบกับการอนุมัติสินเชื่อคอนโดที่ธนาคารกำลังพิจารณาให้เราได้ หากหนี้บัตรเครดิตเรา มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบในทางลบกับการขอสินเชื่อคอนโดที่เรากำลังยื่นขออยู่ ทีมงาน CheckRaka.com ขอนำเสนอทางออก หรือวิธีการเพิ่มโอกาสได้รับสินเชื่อดังต่อไปนี้ให้ลองพิจารณา หรือทำตามดูนะคะ
  • ถ้ายังมีหนี้ค้างชำระอยู่ ให้ชำระหนี้คืนให้หมด และในแต่ละงวดก็ควรชำระเต็มจำนวน
  • ลองหาทางเพิ่มรายได้ เช่น หางานเสริมเพื่อแสดงให้ธนาคารเห็นถึงศักยภาพในการชำระหนี้ในอนาคตที่อาจจะเพิ่มขึ้น
  • หาคนกู้ร่วม (ถ้าจะให้ดีหาคนกู้ร่วมที่ไม่มีภาระหนี้ หรือมีรายได้สูง) เพื่อเพิ่มรายได้รวมให้มากขึ้น
  • ลดวงเงินกู้ลง ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งในการพิจารณาสินเชื่อโดยธนาคาร
  • บัตรบางใบที่ไม่จำเป็นก็อาจปิดไปเสีย (เพราะบางธนาคารอาจมองว่าจะเป็นช่องทางให้ก่อหนี้เพิ่มในอนาคตได้ โดยเฉพาะใบที่วงเงินเยอะๆ และอาจจะกระทบกับความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตได้)
  • ถ้าปัญหาของเราอยู่ที่ยอดค่าใช้จ่ายในบัตรสูงเกินไป หรือใช้เต็มวงเงินตลอด เราควรลดค่าใช้จ่ายบัตรในแต่ละเดือนให้ไม่เกิน 15 - 20% ของรายได้
  • ก่อนยื่นขอกู้ มี 2 เรื่องที่เราควรทำคือ 
   (ก) ไม่ควรใช้บัตรเครดิตไปกดเงินสดเป็นอันขาด
   (ข) หากเราเพิ่งจ่ายหนี้บัตรเครดิตครบ แล้วยื่นกู้เลย บางทีข้อมูลเราในเครดิตบูโรอาจยังไม่ Update นะคะ ดังนั้น เราควรเข้าไปตรวจเช็คข้อมูลเครดิตบูโรก่อนยื่นก็ดี (ดูวิธีการ Update ได้ที่นี่)
  มีบัตรเครดิตหลายใบเกินไป
  หรือวงเงินสูงเกินไป
  ธนาคารอาจมองว่ามีบัตรเครดิตมากเกินจำเป็น มีโอกาสก่อหนี้เพิ่มในอนาคต โดยเฉพาะถ้าแต่ละบัตรชำระแค่ขั้นต่ำ หรือมียอดหนี้สูงมากในแต่ละเดือน หรือเอามาใช้กดเบิกเงินสดบ่อยๆ และเจ้าของบัตรเป็นคนที่มีรายได้แบบเดือนชนเดือน ถ้าเข้าเงื่อนไขพวกนี้ ก็มีแนวโน้มว่าธนาคารอาจปฏิเสธสินเชื่อเอาได้ง่ายๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ขอสินเชื่อที่มีบัตรเครดิตหลายใบไม่ได้หมายความว่าจะโดนปฏิเสธเสมอไป เพราะหากเจ้าของบัตรมีรายได้สูงๆ และชำระหนี้บัตรเต็มตามจำนวน และตรงเวลาเสมอ ก็อาจไม่มีปัญหาในเรื่องนี้
  ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต
  สูงเกินไป หรือใช้จ่ายเต็ม Maximum วงเงินทุกเดือน
  โดยปกติ ธนาคารจะไม่ต้องการให้สัดส่วนภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน (ซึ่งจะรวมยอดหนี้บัตรเครดิต และยอดผ่อนคอนโดที่กำลังจะกู้นี้อยู่ด้วย) สูงเกินกว่า 60% ของรายได้รายเดือน โดยเวลาธนาคารคำนวณฝั่งรายจ่าย ธนาคารจะใช้ยอดรายเดือนที่ต้องชำระขั้นต่ำ 10% เป็นเกณฑ์ ดังนั้น ถ้าผู้ขอสินเชื่อมีประวัติการใช้บัตรเครดิตค่อนข้างสูง ซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่าย หรือหนี้อื่นๆ ด้วยแล้ว (เช่นอาจมีหนี้ผ่อนรถยนต์ด้วย) อาจเกินกว่า 60% ของรายได้ ธนาคารบางรายก็อาจปฏิเสธการให้สินเชื่อได้ ถึงแม้ว่า ณ ขณะยื่นกู้นั้น เจ้าของบัตรอาจไม่ได้ผิดนัดหนี้บัตรเครดิตเลยก็ตาม
  ท้ายที่สุดนี้ ถ้าพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของเราไม่ค่อยดี และมีแววว่าอาจจะกระทบกับการขอสินเชื่อคอนโดเรา ทาง CheckRaka.com ขอแนะนำให้ลองพิจารณาทำตามข้อแนะนำข้างบนดูนะคะ หวังว่าจะมีประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อยค่ะ

  ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับคอนโดล่าสุด

  บทความล่าสุดอื่นๆ