ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • รถยนต์
 • รถยนต์
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่น Suzuki Ertiga ซูซูกิ เออติกา เดือนกันยายน 2566

  24,960

  SUZUKI ERTIGA 
  • ราคาเริ่มต้น 699,000 บาท พร้อมรับข้อเสนอขับฟรี 90 วัน *(8)
  • หรือ ข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 4,999 บาท*(3)
  • หรือ เลือกผ่อนนานสูงสุด 99 เดือน*(4)
  • พิเศษส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท สำหรับลูกค้าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ บุคลากรทางการแพทย์*(7) 
  หมายเหตุ
  *(1) เงื่อนไขดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดหรือเช่าซื้อกับสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการเท่านั้น ได้แก่
  • บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  *(2) เงื่อนไขดังกล่าวสําหรับลูกค้าที่ทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รุ่น Suzuki Swift GL, GL NEXT และ GLX ดอกเบี้ย 0% ที่ดาวน์เริ่มต้น 25% ผ่อนสูงสุด 48 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 8,859 บาท คํานวณจากรุ่น Suzuki Swift GL CVT ราคา 567,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์ 141,750 บาท) ผ่อน 48 งวด

  รุ่น Suzuki Ciaz ดอกเบี้ย 0% ที่ดาวน์เริ่มต้น 25% ผ่อนสูงสุด 48 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 8,813 บาท คำนวณจากรุ่น Suzuki Ciaz GL CVT ราคา 564,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์ 141,000 บาท) ผ่อน 48 งวด

  รุ่น Suzuki XL7 ดอกเบี้ย 0% ที่ดาวน์เริ่มต้น 25% ผ่อนสูงสุด 48 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 12,719 บาท คำนวณจากรุ่น Suzuki XL7 ราคา 814,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์ 203,500 บาท) ผ่อน 48 งวด

  รุ่น Suzuki Carry ดอกเบี้ย 1.89% ที่ดาวน์เริ่มต้น 25% ผ่อนสูงสุด 48 งวด ตัวอย่าง ผ่อนเดือนละ 6,638 บาท คำนวณจากรุ่น Suzuki Carry ราคา 395,000 บาท ดาวน์ 25% (เงินดาวน์ 98,750 บาท) ผ่อน 48 งวด
  เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ ได้แก่
  • บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  *(3) เงื่อนไขดังกล่าวสําหรับลูกค้าที่ทําสัญญาเช่าซื้อ กับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) เท่านั้น คํานวณจากโปรแกรม MY WAY

  รุ่น  SUZUKI SWIFT GL CVT ราคา  567,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 4,444  บาท ดาวน์ 23.35%  (เงินดาวน์ 132,395  บาท) ผ่อน  84  งวด

  รุ่น SUZUKI ERTIGA GL SMART HYBRID ราคา 699,000 บาท (ราคาหักส่วนลดแล้ว) ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 4,999  บาทดาวน์  30%  (เงินดาวน์ 209,401  บาท) ผ่อน  84  งวด

  รุ่น  SUZUKI XL7 ราคา  814,000  บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ  5,888  บาท ดาวน์  29.12%  (เงินดาวน์ 237,037  บาท) ผ่อน  84  งวด

  รุ่น  SUZUKI CIAZ GL CVT ราคา  564,000  บาท ผ่อนเริ่มต้น เดือนละ 4,444  บาท ดาวน์  22.95%  (เงินดาวน์  129,438  บาท) ผ่อน  84  งวด

  รุ่น SUZUKI CELERIO GA MT ราคา  338,000  บาท ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 2,555  บาท ดาวน์ 25.94%  (เงินดาวน์  87,677  บาท) ผ่อน  84  งวด
  *(4) เงื่อนไขดังกล่าวสําหรับลูกค้าที่ทําสัญญาเช่าซื้อ กับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) เท่านั้น เฉพาะรุ่นที่กำหนด เงื่อนไขเริ่มดาวน์ที่ 10% ผ่อนนานสูงสุด 99 เดือน อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย 4.99% สำหรับรุ่น XL7 อัตราดอกเบี้ย 5.09% สำหรับรุ่น SWIFT และ ERTIGA SMART HYBRID อัตราดอกเบี้ย 5.19% สำหรับรุ่น Celerio 
  *(5) โครงการดังกล่าวสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ซื้อรถซูซูกิ Carry เพื่อดำเนินธุรกิจ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กำหนด 
  *(6) ส่วนลดเพิ่มสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ได้แก่ SUZUKI CIAZ และ SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID ที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อตามเงื่อนไขสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ หรือซื้อรถยนต์เป็นเงินสด ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2566 โดยกลุ่มลูกค้าที่รับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่มเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  กลุ่มลูกค้าข้าราชการประจำ รวมถึง พนักงานราชการ (ลูกจ้างสัญญาจ้าง) ลูกจ้างประจำ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทในเครือ และ บุคลากรทางการแพทย์ รับส่วนลดพิเศษเพิ่ม 10,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิรุ่น CIAZ ,ERTIGA SMART HYBRID และ XL7 สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีชื่อตรงกันกับชื่อผู้ซื้อรถซูซูกิคันใหม่เท่านั้น (บุคลากรทางการแพทย์ ที่สามารถใช้สิทธิ์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังษีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิก นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักการแพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข นักฟิสิกส์รังสี นักโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการทันตสาธารณสุข นักกายอุปกรณ์ นักวิชาการอาหารและยา นักวิชาการศึกษาพิเศษ) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
  *(7) SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID รุ่น GL จากราคา 783,000 พิเศษจำหน่ายเพียง 699,000 รุ่น GX จากราคา 839,000 บาท พิเศษจำหน่ายเพียง 765,000 บาท พร้อมขับฟรี 90 วัน (เริ่มชําระค่างวดหลังจากรับรถ 90 วัน) ผ่านสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการได้แก่
  • บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จํากัด
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
  • ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
  โดยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร กําหนด
  ** บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง จากบริษัท เอ ดับเบิลยู พี (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลา 3 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม
  *** ประกันภัยชั้นหนึ่ง ปีแรกไม่รวม พรบ. บุคคลที่ 3 เฉพาะบริษัทประกันที่ร่วมโครงการ คือ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิใกล้บ้านท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  โปรโมชั่นรถยนต์ซูซูกิ Suzuki ทุกรุ่น

  คำนวณเงินผ่อนรถยนต์ซูซูกิ Suzuki ทุกรุ่น

  โชว์รูมแนะนำ

  ค้นหาโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ Suzuki ทุกรุ่น

  • ระบุยี่ห้อ-จังหวัด

  โปรโมชั่นรถยนต์ทุกยี่ห้อ

  สนใจทดลองขับ

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)