• รถยนต์ใหม่
 • รถยนต์ใหม่
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฟอร์ด ชวนร่วมส่งไอเดียในกิจกรรม FX4 Max Thailand Challenge ชิงรางวัลพร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน

  12 เม.ย. 64 150
  ฟอร์ด ชวนร่วมส่งไอเดียในกิจกรรม FX4 Max Thailand Challenge ชิงรางวัลพร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน
  ฟอร์ด ประเทศไทย เชิญชวนร่วมส่งไอเดีย การทดลองขับรถฟอร์ด เรนเจอร์ FX4 Max ใหม่ ในแบบของคุณ ชิงรางวัลทดลองขับรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ FX4 Max ใหม่ พร้อมน้ำมันเต็มถังและบัตรกำนัลโรงแรมที่พักสุดหรู 3 วัน 2 คืน
  ผู้ที่สนใจสามารถส่งไอเดีย การทดลองขับรถฟอร์ด เรนเจอร์ FX4 Max ใหม่ ในแบบของคุณ ผ่านเฟสบุ๊ค ฟอร์ด ใต้โพสต์ 
  VDO FX4 Max Thailand Challenge  พร้อมใส่แฮชแท็ก #FX4MaxChallenge ไอเดียที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด 3 ท่านแรก จะได้รับรางวัลทดลองขับรถ ฟอร์ด เรนเจอร์ FX4 Max ใหม่ พร้อมเข้าพักที่โรงแรม Thames Valley เขาใหญ่  จำนวน 3 วัน 2 คืน พร้อมน้ำมันเต็มถัง รวมมูลค่าสูงสุด รางวัลละ 10,000 บาท ( 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล ) โดยสามารถส่งไอเดียเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2564 - 25 พฤษภาคม 2564 และสามารถดูประกาศผลผู้ชนะกิจกรรมได้ทางเฟสบุ๊ค
  ฟอร์ด วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
  หลักเกณฑ์การตัดสิน
  1. ความคิดสร้างสรรค์
  2. เทคนิคการนำเสนอน่าสนใจ
  3. คำนึงถึงความปลอดภัย และสามารถทำได้จริง
  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
  เงื่อนไขการรับรางวัล
  1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัล ทาง Inbox มายัง Official Facebook ของฟอร์ด ประเทศไทย ภายใน วันที่ 8 มิถุนายน 2564 หากติดต่อไม่ได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  2. ผู้ชนะ รับรถ ฟอร์ด เรนเจอร์ FX4 Max ใหม่ เพื่อทดลองขับ พร้อมเข้าพักที่ Thame Valley Khao Yai จำนวน 3 วัน 2 คืน
  3. เงื่อนไขการใช้ Voucher ที่พัก ให้เป็นไปตามที่ Thame Valley Khao Yai กำหนด
  4. ใช้สิทธิ์ทดลองขับพร้อมเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ? 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
  5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องคืนรถภายใน 5 วัน นับจากวันเรกที่รับรถ
  6. รถฟอร์ด เรนเจอร์ FX4 Max ใหม่ สำหรับทดลองขับ มีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ให้ผู้ชนะที่ทำการสำรองวันทดลองขับมาก่อน
  7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) เพื่อเป็นหลัก ฐานในการรับรางวัล ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับของรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
  8. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ยกเว้นการโอนสิทธิ์ในกรณีผู้ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีใบขับขี่
  9. ผู้ได้รับรางวัลต้องสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย
  10. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องเดินทางมารับรางวัลที่ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
  11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน อนุญาตให้บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่เรื่องราว ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบในกิจกรรมนี้ ในการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา ซึ่งบริษัทถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของกิจกรรมครั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  12. พนักงานบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ พนักงานของผู้จำหน่าย และพนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวและเครือญาติใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
  13. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กิจกรรมนี้ จะถูกจัดเก็บและเปิดเผยไปยังบริษัท ฟอร์ด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (?ฟอร์ด?) และบริษัทในเครือ เพื่อให้ฟอร์ดสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่านเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านตกลงเข้าร่วมนี้ ฟอร์ดอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับผู้จำหน่ายของฟอร์ดและผู้ให้บริการ(ซัพพลายเออร์)อื่นของฟอร์ดที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของท่านอาจถูกโอนย้ายไปยังแหล่งจัดเก็บข้อมูลต่างประเทศ  นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของฟอร์ดสามารถดูได้ที่ https://www.ford.co.th ซึ่งจะอธิบายถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของฟอร์ด ท่านสามารถติดต่อฟอร์ดเพื่อขอเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ทาง Call Center โทร 1383

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สนใจทดลองขับ