• รถยนต์ใหม่
 • รถยนต์ใหม่
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ไทยรุ่ง และลูกค้า TR Transformer ร่วมกันจัดกิจกรรม "ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข" ปีที่ 3

  8 ธ.ค. 63 453
  ไทยรุ่ง และลูกค้า TR Transformer ร่วมกันจัดกิจกรรม "ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข" ปีที่ 3 
  บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน), มูลนิธิ วิเชียร ปราณี เผอิญโชค และชมรมค่ายอาสาฯไทยรุ่ง ร่วมกับลูกค้าที่ใช้รถ
  TR Transformer ทุกรุ่น ให้มาร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ "ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข" ซึ่งครั้งนี้ก็ได้จัดเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านวังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
  โรงเรียนบ้านวังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 แต่เดิมก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราวโดยทหารช่าง สอนนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงให้พูดภาษาไทยได้ และต่อมาได้มอบอาคารให้กับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากมอบอาคารและได้ให้หน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาเป็นผู้รับผิดชอบ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังยาว มีอาคารเรียน 2 หลัง จำนวน 14 ห้องเรียน โรงเรียนมีพื้นที่ 16 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โดยได้ทำการปลูกหญ้าเพื่อใช้เป็นสนามกีฬาในกิจกรรมภายในโรงเรียน และอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆของเด็กนักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน ตัดผมฟรี และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนของทางโรงเรียนกับโครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สนใจทดลองขับ