การลงโฆษณาและเงื่อนไข
ติดต่อโฆษณา
ประเภทโฆษณา : การจองโฆษณา
โดย : กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอมที่อยู่ในการติดต่อ

 


บริษัท เอเซียบิสซิเนสไกด์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น 12
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02 655 1618, 091 772 4797
02 655 1620
contact@checkraka.com

 
  • การลงโฆษณาและเงื่อนไข
บริษัท เอเซียบิสซิเนสไกด์ส
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น 12
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ดูแผนที่

ฝ่ายโฆษณา และกิจกรรมทางการตลาด

02 655 1618
091 772 4797
02 655 1620
contact@checkraka.com
099-126-6825 คุณทิพวรรณ สิงหวิบูลย์ (กบ)
095-204-3447 คุณทวินันท์ สายตรง (จ๊ะเอ๋)
062-626-9990 คุณอัจฉราพรรณ สายตรง (จ๊ะโอ๋)
099-118-4449 คุณณัฏฐธนภัคร สุริยวงษ์ (แอม)
094-682-7357 คุณปภาวี พิศาลรัตนคุณ (ขวัญ)