ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
10 อันดับสินเชื่อ

10 อันดับสินเชื่อ - อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุด วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

วันที่อัพเดทล่าสุด : 3 ต.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 141,211 คน
สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านใหม่ อัตราดอกเบี้ยไม่แพงมาก วันนี้ CheckRaka.com ได้นำ 10 อันดับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรก วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท มาให้ได้ดูกันว่า จะเป็นธนาคารที่ท่านกำลังสนใจอยู่หรือไม่
10

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.97% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 : MRR - 3.35% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR - 2.25% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 1.10% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.970% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.20% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
9

ธนาคารทหารไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.75% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี" วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 35 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 3 : 4.75% ต่อปี
หลังจากนั้้น : MRR - 2.275% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.750% ต่อปี
หมายเหตุ : MLR = 7.275% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
8

ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.71% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านกสิกรไทย" วงเงินอนุมัติสูงสุด 80% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 : 3.50% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 1.80% ต่อปี
หลังจากนั้้น : MRR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.713% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.12% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
7

ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.67% ต่อปี
"สินเชื่อบ้านบัวหลวง" วงเงินอนุมัติสูงสุด 80 - 90% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ปีที่ 1 : 2.50% ต่อปี
หลังจากนั้้น : MRR - 1.375% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.667% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.125% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
6

ธนาคารทิสโก้

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.58% ต่อปี
"สินเชื่อบ้าน" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 : 4.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 3.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.583% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.875% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
5

ธนาคารเกียรตินาคิน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.450% ต่อปี
"สินเชื่อบ้าน KK Home Loan" วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 : 3.25% ต่อปี
ปีที่ 2 : 4.45% ต่อปี
ปีที่ 3 : 5.65% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.450% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.15% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
4

ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.08% ต่อปี (แบบที่ 1)
"สินเชื่อเคหะ" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย (แบบที่ 1)
ปีที่ 1 : 1.000% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR - 2.000% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.083% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.000% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
3

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.83% ต่อปี (แบบที่ 1)
"สินเชื่อบ้านแสนสบาย" วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย (แบบที่ 1)
ปีที่ 1 : MRR - 4.75% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR - 3.50% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 3.50% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.000% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.833% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.750% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
2

แบงค์ออฟไชน่า

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.53% ต่อปี (แบบที่ 1) (สบายได้เลย)
"สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า" วงเงินอนุมัติสูงสุด 80% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย (แบบที่ 1) (สบายได้เลย)
ปีที่ 1 : 2.20% ต่อปี
ปีที่ 2 : 3.70% ต่อปี
ปีที่ 3 : 4.70% ต่อปี
หลังจากนั้้น : MLR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.533% ต่อปี
หมายเหตุ : MLR = 6.500% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
1

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.89% ต่อปี
"สินเชื่อ Home Loan 4U" วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.86% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.000% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.750% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
หมายเหตุ :

1. การจัดอันดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 และโปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป

2. การจัดอันดับข้างต้น จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของแต่ละธนาคาร (ซึ่งบางธนาคารมีให้เลือกหลายแบบ ก็จะนำแต่ละแบบมาพิจารณาจัดอันดับด้วย) โดยวิธีการคำนวณของเราคือ นำอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1, 2 และ 3 มารวมกัน แล้วหารด้วย 3 (ปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ของแต่ละธนาคาร แล้วนำมาจัดเรียงลำดับดังแสดงข้างต้น

3. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยไม่รวมถึงสินเชื่อรีไฟแนนซ์และสินเชื่อบ้านแลกเงิน และเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับท่านที่สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) เต็มวงเงิน

4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR, MRR และ MHR) อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุดของแต่ละธนาคารที่ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งประกาศของธนาคารเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว


โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม