ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
10 อันดับสินเชื่อ

10 อันดับสินเชื่อ - สินเชื่อบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำสุด

วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 ธ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 287,630 คน
10 อันดับ สินเชื่อบ้านแลกเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำที่สุดจากธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยจากการจัดอันดับสินเชื่อบ้านแลกเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำที่สุดนั้น พบว่ามีอัตราอยู่ที่ 5.500% ต่อปี
10
สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับลูกค้าที่มีบ้านปลอดภาระ วงเงินอนุมัติสูงสุด 80% ของราคาประเมิน อนุมัติเร็ว ผ่อนสบายสูงสุดนาน 30 ปี รับดอกเบี้ยในอัตรา 7.110 - 8.600% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
9
สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน เสริมสภาพคล่องทางการเงินไม่ให้สะดุด โดยอนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่นาน 5 ปี กู้ได้จนถึงอายุ 65 ปี เลือกรับอัตราดอกเบี้ยได้ 3 แบบ ตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยอัตราเริ่มต้น 6.900% (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
8

สินเชื่อโฮมพลัส - ธนาคารธนชาต

อัตราดอกเบี้ย 6.650 - 7.650% ต่อปี
สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายปัจจุบันของธนาคาร ที่ต้องการขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อบ้านธนชาต ด้วยการผ่อนแบบสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี หรือนานเท่ากับระยะเวลาของสินเชื่อบ้านธนชาต โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
8
สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยแบบปลอดจำนอง โดยนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้ในรูปแบบสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้คุณรับเงินสด บ้านก็ยังมีอยู่ ผ่อนสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปี กรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป คิด MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา และกรณีผู้กู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน คิด MLR + 1.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
7

สินเชื่อ KTB Home For Cash - ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย 6.620 - 8.120% ต่อปี
ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเก่า หรือรายใหม่ของธนาคารก็สามารถขอสินเชื่อนี้ได้ โดยใช้หลักประกันเดียวกันกับหลักประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม โดยสามารถขอสินเชื่อได้ทั้งเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) และ/หรือ เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ในกรณีที่คุณเป็นลูกค้ารายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วตั้งแต่ 2 ปี และขอสินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา MRR-0.5% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
7
เป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่นๆ ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 15 ปี กรณีวงเงินกู้ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR - 0.5% ตลอดอายุสัญญา และวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี คิดอัตราดอกเบี้ย MRR + 1.0% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
6
สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติวงเงินสูงสุด 85% ของราคาประเมิน สูงสุดถึง 50 ล้านบาทและสามารถเลือกประเภทวงเงินได้ 2 รูปแบบ โดยอัตราดอกเบี้ยแท้จริงอยู่ระหว่าง 6.360 - 6.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
5
เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารที่มีผลการผ่อนชำระดี เป็นเงินกู้ที่ผู้กู้สามารถนำไปใช้ได้อเนกประสงค์ ไม่มีภาระในการผ่อนชำระมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการจำนองหลักประกัน เนื่องจากถือการจำนองเดิมเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
4

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ธ.ทหารไทย

อัตราดอกเบี้ย 6.000 - 7.000% ต่อปี
สินเชื่อบ้านแลกเงิน แค่มีบ้านก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ ธนาคารเดียวที่ให้ดอกเบี้ยคงที่ 6% ตลอด 3 ปีแรก วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,000 - 10,000,000 บาท (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
3
สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ เป็นสินเชื่อสำหรับคนมีบ้าน 3 รูปแบบ โดยแยกเป็นเงินกู้ โอดี และวงเงินผสม ตามความต้องการของคุณ ซึ่งสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สินเชื่อและประกันอัคคีภัย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคาร (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
2

สินเชื่อบ้านแลกเงิน - ธนาคารไทยเครดิต

อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ 5.500 - 11.990% ต่อปี
ต้องการเงินสด เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว โอนหนี้ ชำระหนี้เงินกู้อื่น ๆ รวมเป็นที่เดียว ด้วยการผ่อนสบาย ๆ ถึง 20 ปี แม้จะมีประวัติทางสินเชื่อ (เงินกู้) ไม่สมบูรณ์ รับวงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยถูกสุด 5.500% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการอนุมัติ) (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
1
สินเชื่อเพื่อการเสริมสภาพคล่องให้กับชีวิตในปัจจุบัน จำนวนเงินกู้สูงสุด 10,000,000 บาท รับดอกเบี้ยในอัตรา 5.500 - 8.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
หมายเหตุ :

1. สินเชื่อบ้านแลกเงินที่มีการจัดลำดับนี้ รวมถึงการขอวงเงินอเนกประสงค์เพิ่มเติมจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่กู้อยู่เดิมด้วย และเป็นการจัดลำดับแบบประมาณการเท่านั้นโดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเป็นหลัก โดยไม่นับรวมอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขั้นบันได และไม่ได้มีสูตรหรือพิจารณารายละเอียดอื่นใดประกอบ

2. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอยู่ในตลาด ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 และดังนั้นเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทข้างต้น ได้โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้

3. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการจัดลำดับโดยประมาณการเท่านั้น เนื่องจากธุรกิจการให้สินเชื่อมีปัจจัย หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร (เช่น ฐานเงินเดือนผู้กู้ รายละเอียดหลักประกัน เป็นต้น) และเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของโปรโมชั่น และการรักษาฐานลูกค้ามากพอสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในชีวิตจริง ดอกเบี้ยที่ผู้กู้แต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างจากอัตราข้างต้นได้ และผู้กู้บางรายอาจได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า หรือสูงกว่าอัตราข้างต้นจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) และจากสถาบันการเงินอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) ได้ด้วยเช่นกัน

โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม