บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2557 - 2558

 
ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ส.ค. 57
เข้าชม : 17,457 ครั้ง
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.20% ต่อปี วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 พ.ย. 57
เข้าชม : 4,983 ครั้ง
บัญชีเงินฝากยิ้มทวี เป็นบัญชีเงินฝากพร้อมกับการทำประกันชีวิตโดยสามารถฝากได้สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน รับดอกเบี้ยสูง 5% ต่อปี (ไม่เสียภาษี) และได้รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมทั้งสามารถลดหย่อนภาษีได้
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 พ.ค. 57
เข้าชม : 11,229 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน รับฝากทั้งบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 3.117 ต่อปี)
ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ธ.ค. 57
เข้าชม : 581 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน รับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 10 พ.ย. 57
เข้าชม : 2,826 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ เหมาะสำหรับผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ หรือเกษียณแล้ว และมีเงินก้อนจากบำเหน็จหรือเงินเก็บจากการทำงานที่ผ่านมา และต้องการได้รับดอกเบี้ยรายเดือนมาใช้จ่ายประจำวัน โดยไม่ต้องเสียภาษี รับดอกเบี้ยสูง พิเศษด้วยการเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือนหรือเมื่อครบกำหนดได้ตามต้องการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 7 พ.ย. 57
เข้าชม : 1,787 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำคืนความสุข เป็นบัญชีเงินรับฝากประจำ ตามวะกาละฮ์ แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 11 เดือน โดยจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 พ.ย. 57
เข้าชม : 1,928 ครั้ง
โครงการเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน ฉลองครบรอบ 9 ปี เป็นบัญชีเงินฝากประจำระยะสั้นสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ราชการ และสหกรณ์ ให้ดอกเบี้ยสูง 3.00% ต่อปี และเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 พ.ย. 57
เข้าชม : 1,246 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารในปัจจุบัน ได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.75% ต่อปี*
ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พ.ย. 57
เข้าชม : 4,185 ครั้ง
บัตรเงินฝาก 5 ให้ เป็นบัตรเงินฝากระยะเวลาฝาก 12 เดือน ดอกเบี้ยสูง 5% ต่อปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย เมื่อฝากพร้อมแผนประกันชีวิต Perfect Choice 12/6
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ต.ค. 57
เข้าชม : 4,687 ครั้ง
บัญชีเงินฝากพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ระยะเวลาฝาก 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 2.40% ต่อปี จำนวนเงินฝากขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 30 ก.ย. 57
เข้าชม : 12,138 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพิ่มสุข เป็นบัญชีเงินฝากระยะยาว 21 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 5.50% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ก.ย. 57
เข้าชม : 9,234 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ระยะเวลาฝาก 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดสูงถึง 3.00% ต่อปี
ข้อมูล ณ วันที่ : 22 ก.ย. 57
เข้าชม : 2,901 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ วงเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี
ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ก.ย. 57
เข้าชม : 6,846 ครั้ง
เงินฝากปลอดภาษีมหาเศรษฐี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ฝากแบบเหนือระดับ...รับแบบไม่เสียภาษี ที่มอบอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากปลอดภาษีทั่วไป ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากปลอดภาษีโดยอัตโนมัติ ตลอดระยะเวลาการฝากด้วย โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาฝากเงินที่ธนาคารทุกเดือน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ฝากเงิน และเพื่อช่วยไม่ให้ลืมฝากจนทำให้เสียสิทธิ์การยกเว้นภาษี
ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ก.ย. 57
เข้าชม : 7,398 ครั้ง
เงินฝากถึงใจวัยเกษียณ สำหรับบุคคลธรรมดาอายุ 50 ปีขึ้นไป รับดอกเบี้ยถึงใจ 4.1% ต่อปี พร้อมเงื่อนไขถึงใจสุดๆ ตลอดระยะเวลาฝาก 60 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนทบต้นเข้าบัญชีถึงใจวัยเกษียณ สามารถเลือกรับเงินต้นคืนเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน และสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินรับคืนรายเดือนได้ตามต้องการ