บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2559 - 2560

 
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ส.ค. 59
เข้าชม : 1,852 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี ให้ดอกเบี้ยพุ่งแรง 1.63% ต่อปี เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 28 ก.ค. 59
เข้าชม : 5,111 ครั้ง
บัญชีเงินฝากจัดเต็ม จาก ธ.ไทยพาณิชย์ รับดอกเบี้ยสูงทุกวัน ไม่ต้องรอโปรโมชั่นเงินฝาก แถมความคล่องตัว สามารถฝาก-ถอนได้ทุกวัน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 27 ก.ค. 59
เข้าชม : 6,309 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ (15 เดือน) จาก ธ.ไทยพาณิชย์ ให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 2.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 5 เดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หากจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถถอนได้โดยยังได้ดอกเบี้ยช่วงนั้น
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ก.ค. 59
เข้าชม : 2,841 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.55% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ก.ค. 59
เข้าชม : 5,855 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 55 Plus ระยะเวลาฝาก 20 เดือน สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยสูง 2.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ก.ค. 59
เข้าชม : 4,041 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 5 ก.ค. 59
เข้าชม : 5,372 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน จากธนาคารออมสิน ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 1.30% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 6 มิ.ย. 59
เข้าชม : 16,734 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปี จากธนาคารกรุงไทย
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 19 พ.ค. 59
เข้าชม : 12,127 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ The First Savings สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.875% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 19 พ.ค. 59
เข้าชม : 33,348 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.75% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พ.ค. 59
เข้าชม : 33,733 ครั้ง
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 13 ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.50% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 9 พ.ค. 59
เข้าชม : 9,647 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ระยะเวลาฝาก 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี จากธนาคารออมสิน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พ.ค. 59
เข้าชม : 7,184 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 9 เดือน และ 14 เดือน มอบดอกเบี้ยคลายร้อน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 7 เม.ย. 59
เข้าชม : 20,935 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน และ 8 เดือน ดอกเบี้ยเย็นฉ่ำใจรับเทศกาลสงกรานต์ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.625% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 4 เม.ย. 59
เข้าชม : 14,133 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน จากธนาคารออมสิน ให้คุณเก็บออมและใช้จ่ายได้เมื่อต้องการ เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท อัตราดอกเบี้ยสูง 1.30% ต่อปี