บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

 
: 15 ส.ค. 57
เข้าชม : 5,709 ครั้ง
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.10% ต่อปี วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท
: 5 ส.ค. 57
เข้าชม : 6,182 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 30 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ที่ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน และได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดถึง 3,000,000 บาท พร้อมประกันภัยกระดูกแตกหัก และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก และไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 10,000 บาทต่อครั้ง ในสถานพยาบาลคู่สัญญา
: 4 ส.ค. 57
เข้าชม : 6,093 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 7 เดือนสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับดอกเบี้ยรายเดือน ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.70 -2.80% ต่อปี
: 28 ก.ค. 57
เข้าชม : 4,279 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลาฝาก 8 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง 2.80% สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ และสูงสุด 2.70% สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน
: 23 ก.ค. 57
เข้าชม : 3,707 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และรับดอกเบี้ยเพิ่มตามยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
: 21 ก.ค. 57
เข้าชม : 11,340 ครั้ง
เงินฝากก้าวกระโดด ดอกเบี้ยดี สูงสุด 4% ต่อปี เป็นเงินฝากประจำที่ให้ผลตอบแทนสูง เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสุงสุด จ่ายดอกเบี้ยเดือนที่ 6, 12 และ 15 เข้าบัญชีรับโอน
: 15 ก.ค. 57
เข้าชม : 7,675 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยรายเดือน (สำหรับลูกค้าที่นำเงินมาฝากตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.57) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.25% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
: 15 ก.ค. 57
เข้าชม : 7,809 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ 24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน ฝากจำนวนเท่าๆ กัน ทุกเดือน ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูง
: 15 ก.ค. 57
เข้าชม : 4,104 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเปิดบัญชี Resident Baht ของธนาคาร รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 0.40% ต่อปี และเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
: 14 ก.ค. 57
เข้าชม : 5,315 ครั้ง
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.00% ต่อปี โดยลูกค้าสามาถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือรับดอกเบี้ยรายงวด และสามารถนำบัตรเงินฝากไปจำนำ หรือใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคารได้
: 14 ก.ค. 57
เข้าชม : 4,520 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ @ netbank เป็นบัญชีเงินฝากที่พิเศษที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก และผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝาก NetSavings กับธนาคาร แบบกำหนดระยะเวลาให้เลือกฝาก 9 เดือน และ 44 เดือน ตามต้องการ ยิ่งฝากนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูง
: 14 ก.ค. 57
เข้าชม : 3,296 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 15 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์ รับดอกเบี้ยสูง สามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
: 7 ก.ค. 57
เข้าชม : 1,665 ครั้ง
บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ ibank step เป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ตามหลักวะกาละฮ์* ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือตามคำสั่ง โดยใช้สมุดคู่ฝาก เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
: 7 ก.ค. 57
เข้าชม : 4,927 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พลัส พลัส 8 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับบุคคลธรรมดา ที่รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปกติ 0.875% ต่อปี รวมรับดอกเบี้ย 2.625% ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 เดือน
: 16 มิ.ย. 57
เข้าชม : 6,705 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ วงเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี