บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2559 - 2560

 
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 26 พ.ค. 60
เข้าชม : 210 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้รักการออมจากธนาคารอาคารสงเคราห์ "เงินฝากออมทรัพย์พูนทรัพย์" รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.875% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พ.ค. 60
เข้าชม : 3,090 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าทุกประเภท ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 2 พ.ค. 60
เข้าชม : 7,599 ครั้ง
บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝาก และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 2 พ.ค. 60
เข้าชม : 2,761 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูง 1.70% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุกเดือน เมื่อทียอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 21 เม.ย. 60
เข้าชม : 10,157 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสำหรับผู้ฝากที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ Step Up รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.00% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 7 เม.ย. 60
เข้าชม : 10,319 ครั้ง
เงินฝากออมทรัพย์ Flexi เงินฝากดอกเบี้ยสูง...ให้คุณฝากถอนได้ตามใจ รับดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 1.75% ต่อปี*
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 7 เม.ย. 60
เข้าชม : 11,395 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน รับดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.47% ต่อปี) เปิดบัญชีได้ที่ ธ.ออมสิน ทุกสาขา
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มี.ค. 60
เข้าชม : 5,385 ครั้ง
เงินฝากออมทรัพย์ NEW GEN เด็กวัยใส ใส่ใจการออม โดยผู้ที่เปิดบัญชีต้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 7 มี.ค. 60
เข้าชม : 12,040 ครั้ง
"บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์" เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่รักการออม ด้วยการมอบดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ก.พ. 60
เข้าชม : 25,951 ครั้ง
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน รับดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี) เปิดบัญชีได้ที่ ธ.ออมสิน ทุกสาขา
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ม.ค. 60
เข้าชม : 36,815 ครั้ง
เงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 15 สุขใจได้ดอกเบี้ยเต็มๆ สูงสุดถึง 3.60% ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 24 ม.ค. 60
เข้าชม : 19,891 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ 15 เดือน รับดอกเบี้ยเป็นรายงวด 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.00 ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 24 ม.ค. 60
เข้าชม : 13,476 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยในอัตรา 1.70% ต่อปี จากธนาคารไทยพาณิชย์
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ม.ค. 60
เข้าชม : 9,487 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 30 เดือน KK Fixed Deposit จาก ธ.เกียรตินาคิน ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน 2.25% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 28 พ.ย. 59
เข้าชม : 27,531 ครั้ง
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5 เดือน และ 11 เดือน ดอกเบี้ยสูง (ไม่เสียภาษี) อัตราร้อยละ 1.20 ต่อปี และร้อยละ 1.50 ต่อปี