บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2560-2561

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2560-2561

 
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 6 พ.ย. 60
เข้าชม : 1,431 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 10 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 17 ต.ค. 60
เข้าชม : 1,383 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเท่านั้น วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 2 ต.ค. 60
เข้าชม : 7,153 ครั้ง
บัญชีเงินฝากสำหรับข้าราชการ พนักงานองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆที่มีผู้เกษียณอายุ หรือเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี พ.ศ.2560 และบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ให้ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ส.ค. 60
เข้าชม : 6,499 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเป็นรายเดือน สามารถเปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร หรือเปิดบัญชีผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) และสามารถรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ส.ค. 60
เข้าชม : 17,094 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีพร้อมใช้บริการ Mobile banking (SCB Easy APP) หรือ Internet banking (SCB Easy Net)
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ส.ค. 60
เข้าชม : 7,725 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำใหม่ เอาใจผู้สูงวัย ยิ่งออมนาน ยิ่งสำราญใจ กับบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 และ 24 เดือน จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ส.ค. 60
เข้าชม : 6,500 ครั้ง
ฝากเงินกับ ธอส. ก็เป็นเสี่ยได้ กับบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 และ 24 เดือน จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุก่อน 60 ปีบริบูรณ์
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ก.ค. 60
เข้าชม : 9,856 ครั้ง
ปลูกฝังลูกรัก รู้จักฉลาดออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็ก โอกาสดีๆ ที่พ่อแม่จะได้ปลูกฝังลูกรักให้เป็นนักออม บริหารเงินอย่างคุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุด รับดอกเบี้ย 2 เท่า จ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ก.ค. 60
เข้าชม : 12,260 ครั้ง
ออมคุ้มชัวร์ รวยเน้นๆ กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 19 มิ.ย. 60
เข้าชม : 5,951 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 7 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท รับดอกเบี้ยรายเดือน และสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้กรณีลงทะเบียนบริการ KK พร้อมเพย์
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 1 มิ.ย. 60
เข้าชม : 26,755 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือนคู่ประกันชีวิตตามเงื่อนไขของธนาคาร สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ได้รับดอกเบี้ยสูง 5.00%
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 31 พ.ค. 60
เข้าชม : 12,555 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำฉลองครบรอบ 12 ปี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท รับดอกเบี้ยทุกเดือนสูงถึง 1.85%
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 26 พ.ค. 60
เข้าชม : 19,862 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้รักการออมจากธนาคารอาคารสงเคราห์ "เงินฝากออมทรัพย์พูนทรัพย์" รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.875% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พ.ค. 60
เข้าชม : 13,658 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สำหรับลูกค้าทุกประเภท ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 2 พ.ค. 60
เข้าชม : 18,908 ครั้ง
บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝาก และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา