บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2560-2561

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2560-2561

 
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 มี.ค. 61
เข้าชม : 230 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน สำหรับลูกค้า Preferred / Private Banking ปัจจุบัน หรือลูกค้าสมัครใหม่ จำนวนเงินรับฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายลูกค้า สามารถเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากได้
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 23 ก.พ. 61
เข้าชม : 4,932 ครั้ง
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 20 เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย ที่ให้ดอกเบี้ยสูงทันที ณ วันที่ฝาก ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 12 ก.พ. 61
เข้าชม : 6,301 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ อั่งเปา-เบิร์ธเดย์ (ระยะเวลาฝาก 5 เดือน) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 7 ก.พ. 61
เข้าชม : 5,694 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำที่สนับสนุนการออมของคนในกงสีเดียวกัน ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ม.ค. 61
เข้าชม : 6,313 ครั้ง
เป็นบัญชีรองรับการใช้จ่ายชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ที่สะดวกและคล่องตัว ได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.99 ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ม.ค. 61
เข้าชม : 3,356 ครั้ง
เป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ได้รับผลตอบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และทบเป็นต้นเงินให้ทุกสิ้นเดือน สะดวกและปลอดภัย
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ม.ค. 61
เข้าชม : 4,869 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ฉลองเทศกาลตรุษจีน เป็นบัญชีเงินฝากประจำทรัพย์เพิ่มพูน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงถึง 1.68% โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ธ.ค. 60
เข้าชม : 23,413 ครั้ง
บัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดทบต้นทุกเดือน บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี สำหรับลูกค้ารายเดิม (โครงการเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 14 ที่ครบกำหนด) ให้มาติดต่อธนาคารภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 28 พ.ย. 60
เข้าชม : 8,226 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคิดดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดจากยอดที่ฝาก ฝาก/ถอน ได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ฟรี! ค่าธรรมเนียมจ่ายบิล ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่มีค่าธรรมเนียมคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 6 พ.ย. 60
เข้าชม : 7,308 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 10 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 17 ต.ค. 60
เข้าชม : 3,631 ครั้ง
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเท่านั้น วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 2 ต.ค. 60
เข้าชม : 12,912 ครั้ง
บัญชีเงินฝากสำหรับข้าราชการ พนักงานองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆที่มีผู้เกษียณอายุ หรือเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี พ.ศ.2560 และบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ให้ดอกเบี้ยสูง จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ส.ค. 60
เข้าชม : 15,943 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเป็นรายเดือน สามารถเปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร หรือเปิดบัญชีผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) และสามารถรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 25 ส.ค. 60
เข้าชม : 34,930 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) ดอกเบี้ยสูง สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เปิดบัญชีพร้อมใช้บริการ Mobile banking (SCB Easy APP) หรือ Internet banking (SCB Easy Net)
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ส.ค. 60
เข้าชม : 13,005 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำใหม่ เอาใจผู้สูงวัย ยิ่งออมนาน ยิ่งสำราญใจ กับบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 และ 24 เดือน จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป