บัญชี :
pruksa-best-buy-moment
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

 
: 23 ก.ค. 57
เข้าชม : 67 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้านิติบุคคล และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และรับดอกเบี้ยเพิ่มตามยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
: 21 ก.ค. 57
เข้าชม : 1,185 ครั้ง
เงินฝากก้าวกระโดด ดอกเบี้ยดี สูงสุด 4% ต่อปี เป็นเงินฝากประจำที่ให้ผลตอบแทนสูง เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสุงสุด จ่ายดอกเบี้ยเดือนที่ 6, 12 และ 15 เข้าบัญชีรับโอน
: 15 ก.ค. 57
เข้าชม : 2,746 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ รับดอกเบี้ยรายเดือน (สำหรับลูกค้าที่นำเงินมาฝากตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.57) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.25% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
: 15 ก.ค. 57
เข้าชม : 2,103 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero Tax MAX รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ 24 เดือน, 36 เดือน และ 48 เดือน ฝากจำนวนเท่าๆ กัน ทุกเดือน ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยสูง
: 15 ก.ค. 57
เข้าชม : 1,098 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเปิดบัญชี Resident Baht ของธนาคาร รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 0.40% ต่อปี และเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
: 14 ก.ค. 57
เข้าชม : 1,775 ครั้ง
บัตรเงินฝากพิเศษ ระยะเวลาฝาก 18 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.00% ต่อปี โดยลูกค้าสามาถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือรับดอกเบี้ยรายงวด และสามารถนำบัตรเงินฝากไปจำนำ หรือใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับธนาคารได้
: 14 ก.ค. 57
เข้าชม : 1,791 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ @ netbank เป็นบัญชีเงินฝากที่พิเศษที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก และผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝาก NetSavings กับธนาคาร แบบกำหนดระยะเวลาให้เลือกฝาก 9 เดือน และ 44 เดือน ตามต้องการ ยิ่งฝากนาน ดอกเบี้ยยิ่งสูง
: 14 ก.ค. 57
เข้าชม : 1,413 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 15 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์ รับดอกเบี้ยสูง สามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
: 7 ก.ค. 57
เข้าชม : 1,003 ครั้ง
บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ ibank step เป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ตามหลักวะกาละฮ์* ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือตามคำสั่ง โดยใช้สมุดคู่ฝาก เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
: 7 ก.ค. 57
เข้าชม : 3,126 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พลัส พลัส 8 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับบุคคลธรรมดา ที่รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปกติ 0.875% ต่อปี รวมรับดอกเบี้ย 2.625% ต่อปี เป็นระยะเวลา 8 เดือน
: 16 มิ.ย. 57
เข้าชม : 5,929 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ วงเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี
: 16 มิ.ย. 57
เข้าชม : 11,073 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน รับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.88 ต่อปี)
: 11 มิ.ย. 57
เข้าชม : 10,745 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ Step Up 8 เดือน รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกช่วงการฝาก สูงสุด 3.50% ต่อปี และรับดอกเบี้ยทุกเดือน
: 10 มิ.ย. 57
เข้าชม : 12,815 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ KTB...พิเศษกว่าที่ไหนๆ ด้วยดอกเบี้ยสูงทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.10% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน
: 4 มิ.ย. 57
เข้าชม : 3,339 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่) - ธนาคารทิสโก้ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน (สาขาสยามสแควร์วัน และสาขาเมกาบางนา) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 ถึง 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย : 2.90% ต่อปี