บัญชี :
Motor Show 2014 - งานมอเตอร์โชว์ 2014
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

 
: 17 เม.ย. 57
เข้าชม : 1,442 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน แบบขั้นบันได Step Up- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน แบบขั้นบันได Step Up จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นบัญชีเงินฝากประจำ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนแบบขั้นบันไดตามประกาศของธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 2.90 ต่อปี  อัตราด...
: 17 เม.ย. 57
เข้าชม : 539 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ ibank ถูกใจ - ธนาคารอิสลาม บัญชีเงินรับฝากประจำ ibank ถูกใจ เป็นเงินรับฝากประจำตามหลักวะกาละฮ์* แบบมีระยะเวลาการรับฝาก 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน โดยจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท  อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับตามประกาศธนาคาร : สำหรับระยะเวลา...
: 10 เม.ย. 57
เข้าชม : 3,731 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำกรุงไทย ดอกเบี้ยสูง อย่าพลาด! เงินฝากประจำกรุงไทยดอกสูงเกินคาด 4% ต่อปี ระยะเวลาฝาก 60 เดือน ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท  รับดอกเบี้ยทุกเดือน วันนี้ - 31 พ.ค. 2557 เงื่อนไขเงินฝากประจำกรุงไทย ดอกสูง (ระยะเวลาฝาก 10 เดือน) การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบาง...
: 9 เม.ย. 57
เข้าชม : 2,960 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี (11 M) - ธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษครบรอบ 101 ปี (11 M) รับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 3.29 ต่อปี อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 2.80 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยล...
: 3 เม.ย. 57
เข้าชม : 2,369 ครั้ง
เงินฝากประจำดอกเบี้ยคลายร้อน 12 เดือน ชุ่มฉ่ำ..ซัมเมอร์ เงินฝากประจำดอกเบี้ยคลายร้อน 12 เดือน* ดอกเบี้ย 3% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด 50 ล้านบาท ต่อคน เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด 1 - 30 เมษายน 2557*อัตราดอกเบี้ยและเง...
: 3 เม.ย. 57
เข้าชม : 824 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ibank ถูกใจ - ธนาคารอิสลาม บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ ibank ถูกใจ เป็นเงินรับฝากออมทรัพย์ตามหลักวะกาละฮ์* ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือตามคำสั่ง โดยใช้สมุดคู่ฝาก เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท  อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ...
: 2 เม.ย. 57
เข้าชม : 3,963 ครั้ง
เงินฝากประจำ KTB Zero Tax Extra รับเต็มๆ ไม่เสียภาษี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ฝากจำนวนเท่าๆ กัน ทุกเดือน ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี เงื่อนไขสำหรับเงินฝาก (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2557) ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ฝากติดต่อกันท...
: 28 มี.ค. 57
เข้าชม : 4,362 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน - ธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน รับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท  อัตราดอกเบี้ย: ร้อยละ 2.15 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.529 ต่อปี) เงื่อนไขการใช้บริการ เปิดบัญ...
: 28 มี.ค. 57
เข้าชม : 2,410 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน - ธนาคารเกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ วงเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท  และสูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย: 3.15% ต่อปี  เงื่อนไขการใช้บริการ เป็นบัญชีเงินฝากประจ...
: 28 มี.ค. 57
เข้าชม : 1,156 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่) - ธนาคารทิสโก้ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ (สาขาใหม่) ระยะเวลาฝาก 5 เดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 ถึง 10,000,000 บาท   อัตราดอกเบี้ย: 3.00% ต่อปี เงื่อนไขการใช้บริการ บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เปิดบัญชีที่สาขาบางลำพูเ...
: 24 มี.ค. 57
เข้าชม : 2,938 ครั้ง
บัญชีเงินรับฝากประจำ New Branch Only ประเภทของเงินฝาก เป็นเงินรับฝากประจำ ตามหลักวะกาละฮ์* แบบมีระยะเวลาการฝาก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของการฝากตามประกาศธนาคาร เงื่อนไขการฝากเงิน เปิดบัญชี/ฝากเพิ่มขั้นต่ำ 5,000 บาท/ครั้ง รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งน...
: 20 ก.พ. 57
เข้าชม : 8,808 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พลัส พลัส 14 เดือน - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากในโครงการพิเศษของธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พลัส พลัส 14 เดือน เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ที่รับดอกเบี้ยบวกเพิ่มจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปกติ 1.375...
: 18 ก.พ. 57
เข้าชม : 4,963 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ - ธนาคารธนชาต บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สำหรับผู้ที่ทำธุรกรรม ถอนเงิน โอนเงิน และจ่ายบิล เป็นที่จะทำให้คุณชีวิตของคุณง่าย สะดวก สบาย และคุ้มค่ามากที่สุด พิเศษ! ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง...
: 18 ก.พ. 57
เข้าชม : 6,908 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ High Savings - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ High Savings สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ให้ดอกเบี้ยสูง โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสูงถึง 3.00% ต่อปี และเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท พิเศษ! รับฟรี บัตร ATM ธอส.พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมรา...
: 18 ก.พ. 57
เข้าชม : 9,422 ครั้ง
บัญชีเงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน - ธนาคารกสิกรไทย บัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท โดยฝากติดต่อกันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และมีจำนวนเงินฝากเดือนละเท่าๆ กัน จนครบกำหนดระยะเวลา 24 งวด  พร้อมรับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงิน...