บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2559 - 2560

 
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ต.ค. 59
เข้าชม : 56 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple จาก ธ.เกียรตินาคิน ผลตอบแทนสูงเหมือนเงินฝากประจำ พิเศษ! รับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยโบนัสทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ต.ค. 59
เข้าชม : 3,000 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน จากธนาคารออมสิน ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 1.15% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 29 ก.ย. 59
เข้าชม : 4,123 ครั้ง
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 5 จาก ธ.ก.ส. ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ง่ายๆ ในวัยเกษียณ สำหรับข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกษียณอายุ และเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 2559 และบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 22 ก.ย. 59
เข้าชม : 3,024 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน จากธนาคารธนชาต ทางเลือกสุดพิเศษสำหรับการออม เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 12 ก.ย. 59
เข้าชม : 7,594 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน จาก ธนาคารกรุงไทย ฝากสั้น จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.20% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 5 ก.ย. 59
เข้าชม : 4,602 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS จากธนาคารธนชาต ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี พิเศษเฉพาะช่วงโปรโมชั่น เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ส.ค. 59
เข้าชม : 9,078 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี ให้ดอกเบี้ยพุ่งแรง 1.63% ต่อปี เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 28 ก.ค. 59
เข้าชม : 10,442 ครั้ง
บัญชีเงินฝากจัดเต็ม จาก ธ.ไทยพาณิชย์ รับดอกเบี้ยสูงทุกวัน ไม่ต้องรอโปรโมชั่นเงินฝาก แถมความคล่องตัว สามารถฝาก-ถอนได้ทุกวัน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 27 ก.ค. 59
เข้าชม : 13,402 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ (15 เดือน) จาก ธ.ไทยพาณิชย์ ให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 2.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 5 เดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หากจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถถอนได้โดยยังได้ดอกเบี้ยช่วงนั้น
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ก.ค. 59
เข้าชม : 4,698 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.55% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ก.ค. 59
เข้าชม : 9,657 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 55 Plus ระยะเวลาฝาก 20 เดือน สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยสูง 2.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ก.ค. 59
เข้าชม : 5,589 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 5 ก.ค. 59
เข้าชม : 8,305 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน จากธนาคารออมสิน ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 1.30% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 6 มิ.ย. 59
เข้าชม : 20,358 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปี จากธนาคารกรุงไทย
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 19 พ.ค. 59
เข้าชม : 14,032 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ The First Savings สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.875% ต่อปี