บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2559 - 2560

 
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ก.พ. 60
เข้าชม : 11,517 ครั้ง
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน รับดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี) เปิดบัญชีได้ที่ ธ.ออมสิน ทุกสาขา
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ม.ค. 60
เข้าชม : 17,338 ครั้ง
เงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 15 สุขใจได้ดอกเบี้ยเต็มๆ สูงสุดถึง 3.60% ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 24 ม.ค. 60
เข้าชม : 8,754 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ 15 เดือน รับดอกเบี้ยเป็นรายงวด 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.00 ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 24 ม.ค. 60
เข้าชม : 6,946 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยในอัตรา 1.70% ต่อปี จากธนาคารไทยพาณิชย์
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ม.ค. 60
เข้าชม : 4,656 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 30 เดือน KK Fixed Deposit จาก ธ.เกียรตินาคิน ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน 2.25% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 28 พ.ย. 59
เข้าชม : 19,677 ครั้ง
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5 เดือน และ 11 เดือน ดอกเบี้ยสูง (ไม่เสียภาษี) อัตราร้อยละ 1.20 ต่อปี และร้อยละ 1.50 ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ต.ค. 59
เข้าชม : 2,250 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. วันนี้ รับฟรี! บัตร ATM มอบดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.75% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ ฟรี! บัตร ATM พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ต.ค. 59
เข้าชม : 3,344 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromtPay จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.75% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ต.ค. 59
เข้าชม : 2,941 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple จาก ธ.เกียรตินาคิน ผลตอบแทนสูงเหมือนเงินฝากประจำ พิเศษ! รับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยโบนัสทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ต.ค. 59
เข้าชม : 13,602 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน จากธนาคารออมสิน ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 1.15% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 29 ก.ย. 59
เข้าชม : 11,248 ครั้ง
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 5 จาก ธ.ก.ส. ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ง่ายๆ ในวัยเกษียณ สำหรับข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกษียณอายุ และเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 2559 และบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 22 ก.ย. 59
เข้าชม : 8,771 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน จากธนาคารธนชาต ทางเลือกสุดพิเศษสำหรับการออม เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 12 ก.ย. 59
เข้าชม : 18,498 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน จาก ธนาคารกรุงไทย ฝากสั้น จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.20% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 5 ก.ย. 59
เข้าชม : 8,984 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS จากธนาคารธนชาต ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี พิเศษเฉพาะช่วงโปรโมชั่น เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ส.ค. 59
เข้าชม : 15,964 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี ให้ดอกเบี้ยพุ่งแรง 1.63% ต่อปี เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท