บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2559 - 2560

 
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มี.ค. 60
เข้าชม : 1,069 ครั้ง
เงินฝากออมทรัพย์ NEW GEN เด็กวัยใส ใส่ใจการออม โดยผู้ที่เปิดบัญชีต้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 7 มี.ค. 60
เข้าชม : 4,804 ครั้ง
"เงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์" เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้ที่รักการออม ด้วยการมอบดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 1 ก.พ. 60
เข้าชม : 18,814 ครั้ง
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน รับดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี) เปิดบัญชีได้ที่ ธ.ออมสิน ทุกสาขา
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ม.ค. 60
เข้าชม : 27,015 ครั้ง
เงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 15 สุขใจได้ดอกเบี้ยเต็มๆ สูงสุดถึง 3.60% ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 24 ม.ค. 60
เข้าชม : 13,543 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ 15 เดือน รับดอกเบี้ยเป็นรายงวด 5 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.00 ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 24 ม.ค. 60
เข้าชม : 9,824 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 22 เดือน ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยในอัตรา 1.70% ต่อปี จากธนาคารไทยพาณิชย์
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ม.ค. 60
เข้าชม : 6,761 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 30 เดือน KK Fixed Deposit จาก ธ.เกียรตินาคิน ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน 2.25% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 28 พ.ย. 59
เข้าชม : 23,440 ครั้ง
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5 เดือน และ 11 เดือน ดอกเบี้ยสูง (ไม่เสียภาษี) อัตราร้อยละ 1.20 ต่อปี และร้อยละ 1.50 ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ต.ค. 59
เข้าชม : 2,600 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. วันนี้ รับฟรี! บัตร ATM มอบดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.75% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ ฟรี! บัตร ATM พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ต.ค. 59
เข้าชม : 3,846 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromtPay จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.75% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ต.ค. 59
เข้าชม : 3,272 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple จาก ธ.เกียรตินาคิน ผลตอบแทนสูงเหมือนเงินฝากประจำ พิเศษ! รับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยโบนัสทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ต.ค. 59
เข้าชม : 14,742 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน จากธนาคารออมสิน ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 1.15% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 29 ก.ย. 59
เข้าชม : 12,414 ครั้ง
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 5 จาก ธ.ก.ส. ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ง่ายๆ ในวัยเกษียณ สำหรับข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกษียณอายุ และเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 2559 และบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 22 ก.ย. 59
เข้าชม : 9,524 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน จากธนาคารธนชาต ทางเลือกสุดพิเศษสำหรับการออม เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 12 ก.ย. 59
เข้าชม : 20,035 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน จาก ธนาคารกรุงไทย ฝากสั้น จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.20% ต่อปี