บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2559 - 2560

 
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 16 ม.ค. 60
เข้าชม : 1,474 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ 30 เดือน KK Fixed Deposit จาก ธ.เกียรตินาคิน ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน 2.25% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 28 พ.ย. 59
เข้าชม : 12,589 ครั้ง
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5 เดือน และ 11 เดือน ดอกเบี้ยสูง (ไม่เสียภาษี) อัตราร้อยละ 1.20 ต่อปี และร้อยละ 1.50 ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ต.ค. 59
เข้าชม : 1,696 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อหักชำระหนี้เงินกู้ ธอส. วันนี้ รับฟรี! บัตร ATM มอบดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.75% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ ฟรี! บัตร ATM พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรก
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ต.ค. 59
เข้าชม : 2,389 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Senior PromtPay จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.75% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 26 ต.ค. 59
เข้าชม : 2,367 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple จาก ธ.เกียรตินาคิน ผลตอบแทนสูงเหมือนเงินฝากประจำ พิเศษ! รับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยโบนัสทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 3 ต.ค. 59
เข้าชม : 10,763 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน จากธนาคารออมสิน ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 1.15% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 29 ก.ย. 59
เข้าชม : 9,238 ครั้ง
เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 5 จาก ธ.ก.ส. ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ง่ายๆ ในวัยเกษียณ สำหรับข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกษียณอายุ และเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 2559 และบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 22 ก.ย. 59
เข้าชม : 7,158 ครั้ง
เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 22 เดือน จากธนาคารธนชาต ทางเลือกสุดพิเศษสำหรับการออม เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 12 ก.ย. 59
เข้าชม : 15,925 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน จาก ธนาคารกรุงไทย ฝากสั้น จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.20% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 5 ก.ย. 59
เข้าชม : 7,821 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS จากธนาคารธนชาต ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี พิเศษเฉพาะช่วงโปรโมชั่น เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 18 ส.ค. 59
เข้าชม : 14,554 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี ให้ดอกเบี้ยพุ่งแรง 1.63% ต่อปี เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 28 ก.ค. 59
เข้าชม : 14,228 ครั้ง
บัญชีเงินฝากจัดเต็ม จาก ธ.ไทยพาณิชย์ รับดอกเบี้ยสูงทุกวัน ไม่ต้องรอโปรโมชั่นเงินฝาก แถมความคล่องตัว สามารถฝาก-ถอนได้ทุกวัน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 27 ก.ค. 59
เข้าชม : 18,759 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำได้กับได้ (15 เดือน) จาก ธ.ไทยพาณิชย์ ให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 2.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 5 เดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หากจำเป็นต้องใช้เงินก็สามารถถอนได้โดยยังได้ดอกเบี้ยช่วงนั้น
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ก.ค. 59
เข้าชม : 5,645 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.55% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ก.ค. 59
เข้าชม : 11,643 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 55 Plus ระยะเวลาฝาก 20 เดือน สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยสูง 2.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน