บัญชี :
ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่

ดอกเบี้ยเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2559 - 2560

 
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ก.ค. 59
เข้าชม : 1,008 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 55 Plus สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.55% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 15 ก.ค. 59
เข้าชม : 2,431 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ 55 Plus ระยะเวลาฝาก 20 เดือน สำหรับลูกค้าอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยสูง 2.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ก.ค. 59
เข้าชม : 2,404 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 8 เดือน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 5 ก.ค. 59
เข้าชม : 2,658 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน จากธนาคารออมสิน ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 1.30% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 6 มิ.ย. 59
เข้าชม : 13,072 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปี จากธนาคารกรุงไทย
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 19 พ.ค. 59
เข้าชม : 10,205 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ The First Savings สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.875% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 19 พ.ค. 59
เข้าชม : 27,822 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยทวีคูณ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.75% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 16 พ.ค. 59
เข้าชม : 28,758 ครั้ง
บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสุขใจ 13 ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 5.50% ต่อปี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 9 พ.ค. 59
เข้าชม : 8,550 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ระยะเวลาฝาก 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี จากธนาคารออมสิน
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 4 พ.ค. 59
เข้าชม : 6,410 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 9 เดือน และ 14 เดือน มอบดอกเบี้ยคลายร้อน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 7 เม.ย. 59
เข้าชม : 20,143 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน และ 8 เดือน ดอกเบี้ยเย็นฉ่ำใจรับเทศกาลสงกรานต์ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.625% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 4 เม.ย. 59
เข้าชม : 13,546 ครั้ง
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน จากธนาคารออมสิน ให้คุณเก็บออมและใช้จ่ายได้เมื่อต้องการ เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท อัตราดอกเบี้ยสูง 1.30% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 29 มี.ค. 59
เข้าชม : 8,268 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน สำหรับลูกค้าใหม่บุคคลธรรมดา อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ให้ดอกเบี้ยสูง 1.8% ต่อปี
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 16 มี.ค. 59
เข้าชม : 7,049 ครั้ง
บัญชีเงินฝากประจำ KTB Protection Plus วงเงินฝาก 4 เท่าของเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายปีแรก (iProtect 5) ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.00% ต่อปี เมื่อทำประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ (iProtect 5)
วันที่ข้อมูล ณ วันที่ : 14 มี.ค. 59
เข้าชม : 23,899 ครั้ง
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบขั้นบันได Step Savings (ระยะเวลาฝาก 15 เดือน) จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 4.50% ต่อปี