ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)-สินเชื่อเพื่อการศึกษา

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)-สินเชื่อเพื่อการศึกษา

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 7.75 %
Product Highlight
สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นบริการสินเชื่อเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ทั้งที่อยู่ในหลักสูตรภาคบังคับ หรือการศึกษาเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มพูนมูลค่าให้กับตนเอง ซึ่งสินเชื่อเพื่อการศึกษานี้สามารถใช้ได้กับการศึกษาทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น ไปถึงระดับปริญญาโท ทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก สามารถชำระปิดบัญชีได้ก่อนกำหนด โดยไม่มีค่าปรับ สามารถเบิกใช้สินเชื่อตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยเบิกเงินกู้เป็นงวดการศึกษาได้ ทำให้ช่วยประหยัดดอกเบี้ยจากการเบิกทั้งจำนวน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อเพื่อการศึกษา

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อเพื่อการศึกษา เป็นบริการสินเชื่อเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ทั้งที่อยู่ในหลักสูตรภาคบังคับ หรือการศึกษาเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มพูนมูลค่าให้กับตนเอง ซึ่งสินเชื่อเพื่อการศึกษานี้สามารถใช้ได้กับการศึกษาทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น ไปถึงระดับปริญญาโท ทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก สามารถชำระปิดบัญชีได้ก่อนกำหนด โดยไม่มีค่าปรับ สามารถเบิกใช้สินเชื่อตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยเบิกเงินกู้เป็นงวดการศึกษาได้ ทำให้ช่วยประหยัดดอกเบี้ยจากการเบิกทั้งจำนวน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
  1. อสังหาริมทรัพย์
  2. บัญชีเงินฝาก
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
  2. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
วงเงินกู้สินเชื่อขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้และหลักทรัพย์ค้ำประกันต้องสอดคล้องกัน
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 7.75 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
  • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.25% ต่อปี 
  • กรณีใช้เงินฝากเป็นประกัน อัตราดอกเบี้ย Fixed + 2.00% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร) 

 

(MRR=8.000% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์
:
ต้นฉบับ วงเงินสินเชื่อทุก 2,000 บาทละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
  1. ค่าประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ 2,500 บาท
  2. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามค่าใช้จ่ายจริง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี (ไม่เสียค่าธรรมเนียมเใดๆ)
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ไม่เสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-359-0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
2 มิ.ย. 59

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ยังไม่มีโปรโมชั่น