ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

ธ.ก.ส. (BAAC)-โครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญ

ธ.ก.ส. (BAAC)-โครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญ

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6 %
Product Highlight
เป็นสินเชื่อสำหรับข้าราชการบำนาญ ที่ใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันในการกู้เงิน

รายละเอียดสินเชื่อ ธ.ก.ส. โครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญ

ชื่อสินเชื่อ
:
โครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
เป็นสินเชื่อสำหรับข้าราชการบำนาญ ที่ใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันในการกู้เงิน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
สิทธิบำเหน็จตกทอด
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เฉพาะข้าราชการ (ข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด)
คุณสมบัติผู้กู้
:
ลูกค้าตามข้อบังคับฉบับที่ 45 และเป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ซึ่งออกโดยสำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
จำนวนเงินกู้จะต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของจำนวนในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 งวด (เดือน)
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ข้าราชการ
(เป็นข้าราชการบำนาญ)
ทุกจำนวน 6 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR - 1.00% ต่อปี

* MRR = 7.00% (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคารฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี (สามารถชำระได้)
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0 2555 0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ค. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ยังไม่มีโปรโมชั่น