ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

ธนาคารออมสิน (GSB)-สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ People Card

ธนาคารออมสิน (GSB)-สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ People Card

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 28 %
Product Highlight

บัตรสินเชื่อเอนกประสงค์ สำหรับลูกค้าธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี มีวินัยทางการเงิน สำหรับใช้เป็นวงเงินสำรองในยามฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ People Card

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ People Card
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:

บัตรสินเชื่อเอนกประสงค์ สำหรับลูกค้าธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี มีวินัยทางการเงิน สำหรับใช้เป็นวงเงินสำรองในยามฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 30,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
คุณสมบัติผู้กู้
:
  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
  • รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท / เดือน
ผู้มีรายได้ประจำ
  • อายุไม่เกิน 60 ปี
  • ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ 
  • อายุไม่เกิน 65 ปี
  • ต้องประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
สูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลากู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 30,000 บาท ไม่เกิน 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกินร้อยละ 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มี
ค่าการทวงหนี้
:
99 บาท ต่อรอบบัญชี หรือตามที่ถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานภายนอก
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
  • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ 100 บาท ต่อ บัตร
  • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท ต่อ ฉบับ
  • ค่าธรรมเนียมการขอรหัสประจำตัวบัตรเงินสดทดแทนรหัสเดิม 100 บาท ต่อ ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
13 ต.ค. 59

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ยังไม่มีโปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก checkraka.com

อีกหลายรายการจาก checkraka.com เร็วๆ นี้