ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

ธนาคารทหารไทย (TMB)-สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

ธนาคารทหารไทย (TMB)-สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6 - 7.5 %
Product Highlight
สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์เพิ่มความคล่องตัว กับวงเงินสินเชื่อสบายตามใจคุณ เมื่อต้องการเงินสดสักก้อน เพื่อนำไปตกแต่งต่อเติมบ้าน เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ แต่ไปกู้เงินจากที่อื่นก็จะเสียดอกเบี้ยแพงๆ TMB ขอเสนอให้คุณนำบ้านที่ปลอดภาระหนี้แล้วมาค้ำประกันกับ TMB เพื่อสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับเงินก้อนที่สามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการ

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ทหารไทย สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์เพิ่มความคล่องตัว กับวงเงินสินเชื่อสบายตามใจคุณ เมื่อต้องการเงินสดสักก้อน เพื่อนำไปตกแต่งต่อเติมบ้าน เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ แต่ไปกู้เงินจากที่อื่นก็จะเสียดอกเบี้ยแพงๆ TMB ขอเสนอให้คุณนำบ้านที่ปลอดภาระหนี้แล้วมาค้ำประกันกับ TMB เพื่อสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับเงินก้อนที่สามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
ที่อยู่อาศัยปลอดภาระหนี้
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-60 ปี
 • พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

วงเงินอนุมัติ

 • วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยสามารถขอสินเชื่อเป็นเงินก้อน (Term Loan) หรือวงเงินผสม Combo ระหว่างเงินก้อนและวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีได้ (Term Loan + OD)

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมสมัครสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า ทั้งนี้ กรณีขอวงเงินผสม แบ่งเป็นวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีไม่เกิน 30% ของราคาประเมิน

กรณีสมัครสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินธนาคารฯ ทั้งนี้ กรณีขอวงเงินผสม แบ่งเป็นวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีไม่เกิน 30% ของราคาประเมิน
ระยะเวลากู้
:
ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 500,000 ถึง 10,000,000 บาท 6 - 7.5 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี 
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.275% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้ที่ไม่สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00% ต่อปี
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.275% ต่อปี
MRR = 7.775% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุด 15.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/สัญญา
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
เมื่อคุณสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA) แล้วมีการขอยกเลิกในภายหลัง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับในขณะนั้น สูงสุดไม่เกิน 3% ต่อปี
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 เม.ย. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ยังไม่มีโปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก checkraka.com

อีกหลายรายการจาก checkraka.com เร็วๆ นี้