ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)-สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)-สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.9 - 8 %
Product Highlight

สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน (สินเชื่ออเนกประสงค์ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:

สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์ เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ (Mix use)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. ผู้มีสัญชาติไทยและพักอาศัยในประเทศไทย
 2. พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 3. อายุ 21-62 ปี สำหรับวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี
 4. อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 5. อายุงาน 1 ปี สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 6. มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้กู้
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุด 80% ของราคาประเมิน (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 15 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.9 - 8 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

ประเภทสินเชื่อแบบมีระยะเวลา

 • กรณีทำประกันชีวิต ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี หลังจากนั้น MRR - 0.75% ต่อปี
 • กรณีไม่ทำประกันชีวิต ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR -1.00% ต่อปี หลังจากนั้น MRR - 0.75% ต่อปี

ประเภทโอดี

 • กรณีทำประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี
 • กรณีไม่ทำประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ย MOR + 0.50% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
-
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สุงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าประเมินหลักประกัน 2,675-25,000 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 มิ.ย. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ยังไม่มีโปรโมชั่น