ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

ธนาคารกรุงศรี (BAY)-สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)

ธนาคารกรุงศรี (BAY)-สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4 - 19 %
Product Highlight
มีรถ...ใช้รถ มารับข้อเสนอดีๆ จากคาร์ ฟอร์ แคช รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำ สะดวกกับบริการ "คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่" ที่ให้บริการถึงบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช (CAR4CASH)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
มีรถ...ใช้รถ มารับข้อเสนอดีๆ จากคาร์ ฟอร์ แคช รู้ผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ รับเงินทันใจใน 1 วันทำการ ให้วงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของธนาคารฯ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำ สะดวกกับบริการ "คาร์ฟอร์แคช ดิลิเวอรี่" ที่ให้บริการถึงบ้าน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
รถยนต์ปลอดภาระ
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. ผู้สมัคร จะต้องมีอายุ 20-65 ปี และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 2. ผู้สมัคร จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
100% ของมูลค่ารถยนต์จากราคาประเมินของบริษัทฯ
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 72 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 4 - 19 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 • ประเภทรถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี
  - อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% - 15.00%
  - อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.00% - 27.69%
 • รถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนมากกว่า 15 ปี
  - อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10.00% - 19.00%
  - อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 18.00% - 33.00% 
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.5% ของวงเงิน (แสนละ 500 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าตรวจสภาพรถ 700 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
 1. ผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ที่ใช้ในการคำนาณเช่าซื้อเป็น “เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่”
 2. อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้ ขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีรถ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา
 3. ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย คำนวณ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ (อัตราดอกเบี้ย) ดังกล่าวเป็นคราวๆตามที่เห็นสมควร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-740-7400
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 มิ.ย. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

ยังไม่มีโปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก checkraka.com

อีกหลายรายการจาก checkraka.com เร็วๆ นี้