ค้นหา สินเชื่อที่อยู่อาศัย housing loan
ธนาคาร ออมสิน-สินเชื่อเคหะ
ธนาคาร ออมสิน-สินเชื่อเคหะ
10 ปี : ตั้งแต่ 5.8 ถึง 9.0 % (มีทั้งหมด 8 10 ปี)
Product Highlight
ช่วยสานฝันให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนนาน 30 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อเคหะ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อเคหะ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน, สินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน, สินเชื่อรีไฟแนนซ์
จุดเด่น
:
ช่วยสานฝันให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนนาน 30 ปี
วงเงินกู้
:
บ้านเดี่ยว ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม, บ้านแฝด ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม, ทาวน์เฮ้าส์ ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม, อาคารพาณิชย์ ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม, ห้องชุด ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ หรือไม่เกิน 80% ของราคาขายเมื่อเริ่งโครงการ
ระยะเวลากู้
:
ต่ำสุด-สูงสุด 1 - 30 ปี, เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ ไม่เกิน 65 ปี
อัตราดอกเบี้ย
 
กรณี รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราเฉลี่ย(คำนวณโดยใช้เรตปัจจุบัน) หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
10 ปี % 20 ปี %
1.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบพิเศษ)

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี

ปีที่ 1 : 1.25%

ปีที่ 2 : MLR-2.00% (7.00-2.00=5.00%)

หลังจากนั้น : MLR-0.50% (7.00-0.50=6.50%) ตลอดอายุสัญญา

5.8 6.2 MLR=7.00% ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2556

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

ปีที่ 1-3 : 4.50%

หลังจากนั้น : MLR-0.50% (7.00-0.50=6.50%) ตลอดอายุสัญญา

5.9 6.2 MLR=7.00% ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2556

แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี

ปีที่ 1-3 : 4.25%

หลังจากนั้น : MLR-0.50% (7.00-0.50=6.50%) ตลอดอายุสัญญา

5.8 6.2
  1. MLR=7.00% ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2556
  2. อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ
2.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ

แบบที่ 1 วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย MLR-0.50% (7.00-0.50=6.50%)

6.5 6.5 MLR=7.00% ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2556

แบบที่ 2 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย MLR-0.25% (7.00-0.25=6.75%)

6.8 6.8 MLR=7.00% ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2556

แบบที่ 3 วงเงินกู้เกิน 1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย MLR (7.00%)

7.0 7.0 MLR=7.00% ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2556
3.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ กรณีกู้เพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร

แบบที่ 1 วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย MLR+1.00% (7.00+1.00=8.00%)

8.0 8.0 MLR=7.00% ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2556

แบบที่ 2 วงเงินกู้เกิน 3,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย MLR+2.00% (7.00+2.00=9.00%)

9.0 9.0 MLR=7.00% ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2556
สิทธิการชำระเงินกู้
 
การชำระเกินค่างวด
:
n/a
การปิดบัญชีก่อนกำหนด
:
ได้ มีค่าใช้จ่าย (กรณีผู้กู้ชำระคืนเสร็จสิ้น หรือการไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดในทุกกรณี ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญากู้เงิน คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา)
ดอกเบี้ยผิดนัดและค่าธรรมเนียมที่สำคัญ
 
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 14% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคู่
:
n/a
ค่าธรรมเนียมหลักประกัน
:
-
ค่าทำนิติกรรมสัญญา
:
รายละ 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
:
  1. กรณีการไถ่ถอนจำนอง การปลอดจำนอง หรือจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีพนักงานต้องไปกับลูกค้าที่สำนักงานที่ดิน ครั้งละ 1,000 บาท
  2. การให้บริการสินเชื่อ วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมรายละ 500 บาท วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 - 2,000,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมรายละ 1,000 บาท วงเงินกู้ต้งแต่ 2,000,001 - 5,000,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมรายละ 2,000 บาท วงเงินกู้ตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้
คุณสมบัติผู้กู้
 
ผู้มีสิทธิกู้
:
พนักงานบริษัท, พนักงานรัฐวิสหากิจ, ข้าราชการ, ผู้มีรายได้ประจำ, เจ้าของกิจการ
อายุ
:
มากกว่า 20 ปี
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน
:
อายุงาน
:
n/a
จำนวนผู้กู้ร่วม
:
n/a
คุณสมบัติอื่นๆที่สำคัญ
:
n/a
หมายเหตุอื่นๆ
:

วงเงินกู้

  1. ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีห้องชุด
  2. ไม่เกิน 80% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ หรือไม่เกิน 70% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ กรณีซื้อห้องชุด
  3. ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม

หลักประกันเงินกู้

  1. ที่ดิน
  2. ที่ดินและอาคาร
  3. ห้องชุด

 

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1115, 02-299-8000
เว็บไซต์
:
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับสถาบันการเงินทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
26 มี.ค. 56

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

ยังไม่มีโปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก checkraka.com

อีกหลายรายการจาก checkraka.com เร็วๆ นี้