ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan

เปรียบเทียบ

 ธนาคาร กสิกรไทย สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) / ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash (สินเชื่อหมุนเวียนสปีดี้แคช) / ธนาคาร ทหารไทย สินเชื่อ TMB Ready Cash (บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช)
เช็คราคา.com
ธนาคาร กสิกรไทย
สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)
ดอกเบี้ย 20 - 27 %
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash (สินเชื่อหมุนเวียนสปีดี้แคช)
ดอกเบี้ย 25 - 28 %
ธนาคาร ทหารไทย
สินเชื่อ TMB Ready Cash (บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช)
ดอกเบี้ย 27 %
ชื่อสินเชื่อ
สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)
สินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash (สินเชื่อหมุนเวียนสปีดี้แคช)
สินเชื่อ TMB Ready Cash (บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช)
ประเภทสินเชื่อ
บัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสด
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
สินเชื่ออเนกประสงค์
สินเชื่ออเนกประสงค์
สินเชื่ออเนกประสงค์
จุดเด่น
ได้รับวงเงินสูง 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติปั๊บ รับเงินทันที ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ตลอดชีพ ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) กดง่ายที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชม.สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน
วงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ถ้าไม่มีการเบิกถอนเงินสดก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป สามารถเบิกเงินสดได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL พร้อมรับวงเงินเริ่มต้นที่ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
สินเชื่อเงินสดวงเงินพร้อมใช้ 24 ชั่วโมง ดอกเบี้ยถูกพิเศษ มาในรูปแบบของบัตรกดเงิน เงินสดพร้อมใช้ ต้องการเมื่อไร กดใช้ได้ทันที
ลักษณะหลักประกัน
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
n/a
n/a
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
 1. อายุ 22 - 60 ปี
 2. สัญชาติไทย
 3. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
 4. มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. อายุ 20 - 60 ปี
 2. รายได้ประจำขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

 1. อายุ 20 - 60 ปี
 2. เงินทุนหมุนเวียนในบัญชี ขั้นต่ำ 70,000 บาท/เดือน
 3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
 1. สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป
 3. รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน
 • พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป
วงเงินกู้
เท่าของรายได้
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
เปอร์เซ็นต์ของวงเงินหลักประกัน
-
-
-
เงินกู้ขั้นต่ำ
-
10,000 บาท
30,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน
1,500,000 บาท
1,500,000 บาท
1,000,000 บาท
รายละเอียด
-
-
วงเงินอนุมัติ สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ประจำต่อเดือน หรือตั้งแต่ 30,000 - 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
ผู้กู้
ผู้มีรายได้ประจำ
ผู้มีรายได้ประจำ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
ผู้กู้ทุกประเภท
จำนวนเงินกู้
ทุกจำนวน (มีทั้งหมด 3 จำนวนเงินกู้)
ทุกจำนวน (มีทั้งหมด 3 จำนวนเงินกู้)
ตั้งแต่ 30,000 ถึง 1,000,000 บาท

ดอกเบี้ย
20 - 27 %
25 - 28 %
27 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย

 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 80,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 26% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 - 240,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี แบบลดต้นลดดอก  
  - วงเงินอนุมัติ >= 100,000 อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ 28.00%
  และพนักงานประจำ 25.00% ต่อปี
  - วงเงินอนุมัติ < 100,000 อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ 28.00%
  และพนักงานประจำ 28.00% ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ย 27% ต่อปี (CPR + 9%)

CPR=18.00% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

(CPR คือ อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อบุคคล)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
ไม่เกิน 28 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15%

สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ไม่มีค่าธรรมเนียม
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้

200 บาท/รอบบัญชี

100 บาท/รอบบัญชี

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าอากรแสตมป์
ค่าอากร 1 บาท ต่อทุกๆ วงเงินกู้ 2,000 บาท เศษของ 2,000 บาทคิดอากร 1 บาท (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
0.05% ของวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
 1. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) คิด 100 บาท/ครั้ง
 2. ค่าธรรมเนียมขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่แทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอน) คิด 100 บาท/ครั้ง
ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 50 บาท/ครั้ง
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
ยอดชำระขั้นต่ำ

5% ของยอดสินเชื่อคงค้าง หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท

ขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละรอบบัญชี หรือไม่น้อยกว่า 300 บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

5% ของยอดเงินที่ใช้จ่าย หรือขั้นต่ำ 1,000 บาท

สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
โปรโมชั่นสถาบันการเงิน
-
-
โปรโมชั่นสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10% ต่อปี 3 รอบบัญชีแรก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อจะกำหนด
หมายเหตุ
-

ค่าขอใบแจ้งยอดรายการของแต่ละรอบบัญชี (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) : 50 บาท/ครั้ง

 

-
สอบถามเพิ่มเติม
02-888-8888
02-777-7777
1558
ข้อมูล ณ. วันที่ 3 ก.ค. 60 4 ก.ค. 60 7 พ.ย. 60