บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ฝากเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต กับเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 และ 2 จาก ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

วันที่ : 17 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 712 คน
ฝากเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิต กับเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 และ 2 จาก ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 และ 2 จาก ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้คุณฝากเงินพร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง
ผลิตภัณฑ์เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 1
 • เริ่มต้นฝากเงินขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมงกับ LH Bank ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก รับความคุ้มครอง 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ ในบัญชีก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท)
 • ประหยัดเวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
 • ดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด)
 • สะดวกสบาย และคล่องตัวสูง สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต และ บริการ Mobile App LH Bank M Choice /บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต LH Bank Speedy และผูกคู่โอนทุกกรณี
ผลิตภัณฑ์เงินฝากคุ้มครองชีวิตแผน 2
 • เริ่มต้นฝากเงินขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมงกับ LH Bank ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ยิ่งฝากมาก ยิ่งคุ้มครองมาก รับความคุ้มครอง 3 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ ในบัญชีก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท)
 • ประหยัดเวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หมดกังวลเรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประกัน
 • ดอกเบี้ยสูง และจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย (กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด)
 • สะดวกสบาย และคล่องตัวสูง สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต และ บริการ Mobile App LH Bank M Choice /บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต LH Bank Speedy และผูกคู่โอนทุกกรณี
**เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**
คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชีเงินฝาก
 1. เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุ 15 ? 70 ปี (วิธีนับอายุกรณีเศษเดือน มากกว่า 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)
 2. มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย หรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงการพำนักพักพิงในเมืองไทยเกิน 1 ปี เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด, สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคลมชัก โรควัณโรค เนื้องอก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคเลือด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับ โรคไต โรคเกี่ยวกับสมองและประสาท โรคจิต โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือกระดูก การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ เป็นต้น
 4. ไม่ประกอบอาชีพ พนักงานส่งเอกสาร ผู้ที่ใช้จักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหาร คนขับจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ทำหรือใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย
หมายเหตุ : ทหาร และตำรวจ กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
* ผู้ขอเปิดบัญชีจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเป็นประกันอุบัติเหตุ (ไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัย) รับประกันโดย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-359-0000

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด