บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

สิทธิพิเศษ ชวนเพื่อนใช้แอพ ธนชาต Connect วันนี้ รับฟรี เครื่องดื่มเย็น 1 แก้ว มูลค่า 120 บาท

วันที่ : 15 พ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 480 คน
สิทธิพิเศษ ชวนเพื่อนใช้แอพ ธนชาต Connect วันนี้ รับฟรี เครื่องดื่มเย็น 1 แก้ว มูลค่า 120 บาท


สิทธิพิเศษ ชวนเพื่อนใช้แอพ ธนชาต Connect วันนี้ ผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำ รับฟรี เครื่องดื่มเย็นจาก Coffee World 1 แก้ว มูลค่า 120 บาท

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณ (ผู้แนะนำ)
 1. ผู้แนะนำจะต้องเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากธนชาตและใช้ Thanachart Connect โมบายแอพ ที่สามารถใช้งานได้ปกติ
 2. ผู้แนะนำจะต้องแนะนำเพื่อนอย่างน้อย 2 คน ขึ้นไป ซึ่งหลักเกณฑ์ในการได้รางวัลดังนี้
  - ลงทะเบียนในหน้าจอลงทะเบียนแคมเปญ จาก www.thanachartbank.co.th ให้ครบและถูกต้อง
  - ธนาคารจะใช้เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนที่แนะนำ ที่ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนใน Thanachart Connect ในการให้สิทธิ์ ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่าเบอร์ที่ลงทะเบียนตรงกัน
 3. ผู้แนะนำจะต้องไม่อยู่ในรายชื่อผู้ถูกแนะนำ
 4. กรณีผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนซ้ำกับผู้แนะนำท่านอื่น ให้สิทธิ์คนที่แนะนำมาก่อน อ้างอิงจากวันที่ และเวลาที่กรอกลงทะเบียน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ของสมนาคุณ กรณีผู้แนะนำกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง
 6. ของสมนาคุณเป็น รับฟรี เครื่องดื่มเย็น ขนาด 16 ออนซ์ จำนวน 1 แก้ว มูลค่า 120 บาท ได้แก่ Iced Cappuccino, Iced Cafe Latte, Iced CW Royal, Green Apple Lemonade Soda, Strawberry Lemonade Soda และ Blue Curacao Lemonade Soda ร้าน Coffee World ที่ร่วมรายการ โดยสามารถร่วมสนุกได้ทุกเดือน จำกัดสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 ครั้งต่อรอบ โดยแนะนำเพื่อนไม่ซ้ำกับที่เคยแนะนำมาแล้ว
 7. ธนาคารจะไม่ทำการเผยแพร่ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกลงทะเบียน จะใช้สำหรับแคมเปญนี้เท่านั้น
เงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณ (ผู้ถูกแนะนำ-เพื่อน)
 1. จะต้องเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากธนชาตที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้า Thanachart Connect โมบายแอพ หรือเคยเป็นแต่ยกเลิกไปไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 2. เพื่อนจะต้องดำเนินการ Download + ลงทะเบียน Thanachart Connect โมบายแอพ จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้แนะนำกรอกข้อมูลในหน้าจอลงทะเบียน
 3. ผู้ถูกแนะนำ(เพื่อน) มีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณก็ต่อเมื่อ ผู้แนะนำชวนเพื่อนมาอย่างน้อย 2 คนครบตามเงื่อนไขจึงจะมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณ
 4. ของสมนาคุณเป็น รับฟรี เครื่องดื่มเย็น ขนาด 16 ออนซ์ จำนวน 1 แก้ว มูลค่า 120 บาท ได้แก่ Iced Cappuccino, Iced Cafe Latte, Iced CW Royal, Green Apple Lemonade Soda, Strawberry Lemonade Soda และ Blue Curacao Lemonade Soda ร้าน Coffee World ที่ร่วมรายการ ซึ่งสามารถรับของได้จากโมบายแอพของธนชาต
 5. เพื่อนสามารถ เปลี่ยนสถานะเป็นผู้แนะนำได้ แต่ได้รับของสมนาคุณในฐานะเพื่อน ได้ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ
เงื่อนไขการแลกรับของสมนาคุณ
 1. ธนาคารจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากลงทะเบียนแคมเปญผ่าน Web ลงทะเบียน โดยผู้มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ จะได้รับ Code สิทธิพิเศษผ่านทาง SMS โดยใช้ Code ที่ได้รับได้ที่ร้านค้าที่ร่วมแคมเปญ โดยระยะเวลาลงทะเบียนแนะนำเพื่อน 1-31 พฤษภาคม 2560 วันที่สรุปข้อมูล 1 มิถุนายน 2560 วันที่สามารถแสดง Code ทาง SMS ในการรับของสมนาคุณ ภายใน 2-30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น
 2. ลูกค้าแสดง Code สิทธิพิเศษที่ได้รับทาง SMS เพื่อรับของสมนาคุณที่หน้าร้านค้า
 3. ระยะเวลาในการรับสิทธิเศษคือวันที่ 2-30 มิถุนายน 2560 ต้องใช้สิทธิ์ดังกล่าวในเวลาที่กำหนด
 4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 5. กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. กรณีที่ได้รับ Code รับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ไม่ได้นำมาแสดงเพื่อขอรับสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยของสมนาคุณทุกกรณี  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด