บัญชี :
ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก

ไม่รักได้ไง ก็กรุงไทยเค้าให้ทอง เมื่อใช้บริการรับ-ส่งเงินผ่าน Western Union

วันที่ : 2 พ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 605 คน
ไม่รักได้ไง ก็กรุงไทยเค้าให้ทอง เมื่อใช้บริการรับ-ส่งเงินผ่าน Western Union 


รับสิทธิ์! ลุ้นสร้อยคอทองคำ ทุกเดือน เดือนละ 5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 272,000 บาท เมื่อใช้บริการ รับ-ส่งเงิน ผ่าน Western Union ที่ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 2560
รายละเอียดของรางวัล มีดังนี้
 • สร้อยคอทองคำมูลค่า 25,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท
 • สร้อยคอทองคำมูลค่า 6,000 บาท เดือนละ 3 รางวัล รวม 12 รางวัล รวมมูลค่า 72,000 บาท
กติกา และเงื่อนไข
 1. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้บริการ รับ-ส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ กรุงไทย เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ส.ค. 60 ผ่านช่องทางดังนี้
  - ช่องทางสาขา หรือจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย รับ 1 สิทธิ์/รายการ โดยกด *457*40* ตามด้วยเลข MTCN (10 หลัก) # และกดโทรออก ระบบจะส่ง SMS ตอบรับยืนยันการเข้าร่วมรายการให้ลูกค้าทราบ หลังจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
  - ช่องทาง ATM หรือ  www.ktbnetbank.com รับทันที 3 สิทธิ์/รายการ โดยธนาคารจะดึงหมายเลข MTCN ของลูกค้ามาเข้าร่วมรับสิทธิ์ชิงโชคโดยอัตโนมัติ 
 2. ธนาคารจะจัดพิมพ์ข้อมูลหรือตัวเลข MTCN 10 หลักของผู้ร่วมรายการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาจัดทำเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ และนำมาจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีในแต่ละเดือน รวม 4 ครั้ง ดังนี้
  - ครั้งที่ 1  ทำรายการระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค. 60 จับรางวัลวันที่ 14 มิ.ย. 60
  - ครั้งที่ 2  ทำรายการระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 60 จับรางวัลวันที่ 13 ก.ค. 60
  - ครั้งที่ 3  ทำรายการระหว่างวันที่ 1 - 31 ก.ค. 60 จับรางวัลวันที่ 11 ส.ค. 60
  - ครั้งที่ 4  ทำรายการระหว่างวันที่ 1 - 31 ส.ค. 60 จับรางวัลวันที่ 13 ก.ย. 60
 3. จับรางวัล ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตนนทบุรี 1 อาคารสาขารัตนาธิเบศร์ 314 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกะสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละเดือนผ่านทาง www.ktb.co.th ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันจับรางวัล และจะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในการทำรายการ รับ-ส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ กรุงไทย เวสเทิร์น ยูเนี่ยน หากไม่สามารถติดต่อได้ใน 3 วันทำการ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 5. ของรางวัล ได้แก่ สร้อยคอทองคำมูลค่า 25,000 บาท เดือนละ 2 รางวัล รวม 8 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท และสร้อยคอทองคำมูลค่า 6,000 บาท เดือนละ 3 รางวัล รวม 12 รางวัล รวมมูลค่า 72,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 272,000 บาท 
 6. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในการจับรางวัลของแต่ละครั้ง และไม่สามารถโอนแลกเปลี่ยนรางวัลหรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้ 
 7. ชิ้นส่วนสลากในครั้งก่อนจะไม่ถูกนำมารวมในการจับรางวัลหาผู้โชคดีในครั้งถัดไป 
 8. ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเองได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชั้น 14 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด) หรือพาสปอร์ต (กรณีต่างชาติ) ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยกำหนดรับรางวัลถือว่าสละสิทธิ์ 
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองเพื่อทดแทน ในกรณีผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล รวมทั้งกรณีที่มีค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 11. ธนาคารถือว่าลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้แล้วทุกประการ
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายละเอียดของผู้ได้รับของรางวัล เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร 
 13. พนักงาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย พนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และพนักงานบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ 
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
 15. รายการชิงรางวัลได้รับอนุญาตจากที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ใบอนุญาตเล่มที่ 8/60 เลขที่ 19-22
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

ข่าว-โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากล่าสุด