ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

เพื่อนชวนเพื่อน รับค่าแนะนำต่อคันสูงสุด 1,000 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนขอสินเชื่อจำนำทะเบียน จาก เงินติดล้อ

วันที่ : 11 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 2,707 คน
เพื่อนชวนเพื่อน รับค่าแนะนำต่อคันสูงสุด 1,000 บาท เมื่อแนะนำเพื่อนขอสินเชื่อจำนำทะเบียน จาก เงินติดล้อ


พิเศษ!! สำหรับลูกค้าเงินติดล้อ และผู้ค้ำประกันเท่านั้น...รับค่าแนะนำ ต่อคันสูงสุด 1,000 บาท
เมื่อแนะนำเพื่อนขอสินเชื่อจำนำทะเบียน และมียอดจัดตั้งแต่ รถเก๋ง, รถกระบะ, รถบรรทุก รับคำแนะนำ
50,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท
20,000 - 49,999 บาท 500 บาท
*รถมอเตอร์ไซค์ รับคำแนะนำ 200 บาทต่อคัน
ขั้นตอนการรับค่าแนะนำ (ยื่นเอกสารที่สาขาเงินติดล้อ)
เลือกวิธีการรับค่าแนะนำ และเอกสารที่ต้องเตรียม
 • รับเงินสด แค่ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้แนะนำเท่านั้น
 • รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร เตรียมเพียงสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้แนะนำ
ระยะเวลาในการรับค่าแนะนำ หลังจากที่ผู้กู้ใหม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อย
 • รับเงินสด ได้ทันทีที่สาขาที่ผู้กู้ใหม่สมัครสินเชื่อ
 • รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ภายใน 2 วัน
หมายเหตุ
 • ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเฉพาะการแนะนำผู้กู้ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้แนะนำที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการต้องเคยเป็นหรือยังคงสถานภาพเป็นลูกค้าเงินติดล้อ หรือเคยเป็น หรือยังคงเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ของบริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าแนะนำเฉพาะผู้แนะนำที่กรอกและให้ข้อมูลในใบสมัครรายการเพื่อนแนะนำเพื่อนครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้แนะนำรับเงินสด เฉพาะกรณีผู้กู้ใหม่ขอสินเชื่อมอเตอร์ไซค์เท่านั้น
 • กรณีที่ผู้กู้ใหม่ของท่านซ้ำกับผู้แนะนำอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสืทธิ์ในการให้ค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลก่อน โดยจะถือวันที่ได้รับใบสมัครเป็นเกณฑ์
 • ผู้กู้ใหม่จะต้องไม่เคยเป็นลูกค้าเงินติดล้อและต้องไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้แนะนำ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยชื่อและสถานภาพการอนุมัติของผู้กู้ใหม่ในรายการนี้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงาน ตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างบริษัทฯ กับผู้เข้าร่วมรายการ
 • เงินค่าแนะนำที่ได้รับจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายหากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จ่ายค่าแนะนำในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่าท่านได้รับข้อมูลของผู้กู้ใหม่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือหากตรวจพบว่าการแนะนำของท่านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าแนะนำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ เฉพาะท่านที่ยื่นขอสินเชื่อ และได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาโครงการและอยู่ภายใต้เงื่อนไข
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-088-0880
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด