ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

ผ่อน Galaxy S7 edge กับอิออน 0% นาน 18 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท

วันที่ : 11 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 3,558 คน
ผ่อน Galaxy S7 edge กับอิออน 0% นาน 18 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท


ผ่อน SAMSUNG GALAXY S7 Edge 0% นาน 18 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
ระยะเวลา :
1 ก.ค. - 31 ส.ค. 60
สถานที่ : ร้านค้าตัวแทนอิออน และห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมรายการ
ประเภทสินค้า : โทรศัพท์มือถือ S7edge
รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย :
ผ่อนโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG GALAXY S7 edge 0% ราคา 23,900 บาท นาน 18 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข :
 • รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 ณ ร้านค้าตัวแทนอิออนและห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมรายการ
 • ผ่อนโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG GALAXY S7edge ราคา 23,900 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 18 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
 • ราคาสินค้าที่ระบุเป็นราคาตลาด ณ.เดือนมิ.ย. 2560 เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการคำนวนยอดผ่อนชำระต่อเดือน ทั้งนี้โปรดตรวจสอบรายละเอียดและราคาของสินค้าที่ร่วมรายการ ณ.จุดขาย
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิก ภายใน 90 วัน หลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีที่ยอดเครดิตเงินคืนมากกว่ายอดแบ่งชำระรายเดือน บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนส่วนที่เหลือในรอบผ่อนชำระของเดือนถัดไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สมาชิกต้องคงยอดสินเชื่อกับบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทฯ ทำการเครดิตเงินคืนครบถ้วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เครดิตเงินคืน ในกรณีที่สมาชิกทำการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด ปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด ยกเลิกสัญญา หรือผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่ง
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ได้
 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดพลาดอันเนื่องจากการพิมพ์และการโฆษณา
 • โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือที่ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด