ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสด

รับฟรี กระเป๋า Glossy Flower เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช จาก CIMB

วันที่ : 11 ม.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 502 คน
รับฟรี กระเป๋า Glossy Flower เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช จาก CIMB


สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช
รับฟรี! กระเป๋า Glossy Flower 1 ใบ เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช
 • ดอกเบี้ย 9% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 1 ปี
  สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • ดอกเบี้ย 12% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 24 เดือน
  สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 36 เดือน
  สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • ดอกเบี้ย 18% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา สูงสุด 60 เดือน
  สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
เงื่อนไขการรับของกำนัล
 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช หรือบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช 200 ท่านแรก ที่สมัครและได้รับอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 60 เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ต้องได้รับอนุมัติวงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป พร้อมโอนเงินเข้าบัญชี
 • สำหรับลูกค้าบัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชต้องสมัครเข้าโปรแกรม Day 1 Cash มียอดโอนเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
 • ของกำนัลทางธนาคารจะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
 • รายการของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์แจกของกำนัลเฉพาะลูกค้าที่ไม่มีรายการผิดนัดชำระกับทางธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777 หรือ www.cimbthai.com
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นสินเชื่อเงินสดล่าสุด