ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับฟรี! กล้อง GoPro HERO5 พร้อม Voucher มูลค่า 500 บาท สำหรับ 10 ท่านแรก

วันที่ : 7 ก.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 491 คน
สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับฟรี! กล้อง GoPro HERO5 พร้อม Voucher มูลค่า 500 บาท*


สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่านช่องทางออนไลน์ รับฟรี! กล้อง GoPro HERO5 SESSION มูลค่า 10,990 บาท และรับเพิ่ม Central Voucher มูลค่า 500 บาท สำหรับ 10 ท่านแรก ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
ระยะเวลาโปรโมชั่นการสมัคร : วันนี้ - 31 ก.ค. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • ผู้ถือบัตรจะได้รับของสมนาคุณ โดยบริษัทจะจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 90 วัน หลังจากวันครบกำหนดการใช้จ่าย 30 วันของท่าน
  • การคิดยอดใช้จ่าย ไม่นับรวมยอดการกดเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Central pay all, การซื้อกองทุนรวม, ค่าเบี้ยประกัน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
  • เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรหลักเท่านั้น
  • ของสมนาคุณไม่สามารถ แลก/ เปลี่ยน/ โอน เป็นเงินสดหรือส่วนลดได้
  • ผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นสมาชิกเซ็นทรัล เครดิตคาร์ด (บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน) และ/หรือ เป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทุกประเภทที่สมาชิกบัตรได้รับจากการใช้จ่ายในรายการ หากตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการ หรือปฏิเสธการชำระเงินจากรายการใช้จ่ายที่สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้ว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-627-8111, 02-627-6888 หรือเว็บไซต์ www.centralthe1card.com
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด