ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

รูดครบ 5 ครั้ง รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม 50% เมื่อมียอดใช้จ่ายภายในประเทศ ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี

วันที่ : 16 พ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 422 คน
รูดครบ 5 ครั้ง รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม 50% เมื่อมียอดใช้จ่ายภายในประเทศ ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี


รับคะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม 50% เมื่อใช้จ่ายภายในประเทศตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป ครบ 5 ครั้งต่อเดือน ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี (คะแนนสะสมพิเศษจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายรวม 50,000 บาทแรก/ บัตร/ เดือน)
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : พิมพ์ BC2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ ครั้ง)
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย (สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท ยกเว้น บัตรโยโล่ แพลทินัม)
  • การใช้จ่ายในช่วงรายการส่งเสริมดังกล่าวต้องเป็นการซื้อสินค้า/บริการ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท จากผู้ขาย/ผู้ให้บริการเดียวกัน/ เซลส์สลิป และเกิดการใช้จ่ายในลักษณะดังกล่าว 5 ครั้ง/ เดือน/ บัตรหลักและบัตรเสริม (รวมกัน) โดยไม่นับรวมจำนวนครั้งของรายการตัดยอดใช้จ่ายอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน ตามคำสั่งที่ผู้ถือบัตรให้ไว้แก่ธนาคาร เช่น ค่าสาธารณูปโภค รายการผ่อนชำระรายเดือน เป็นต้น แต่รายการตัดยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายรวม 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือน
  • คะแนนสะสมพิเศษ 50% จะคำนวณให้เฉพาะยอดใช้จ่าย 50,000 บาทแรกของแต่ละเดือนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนเกิน 50,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมปกติตามแต่ละประเภทบัตร
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถทำได้เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษ
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน รายการที่ใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
  • ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคารเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุด รายการส่งเสริมการขาย
  • การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน เดือนที่ผ่านมาแล้ว
  • ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด