ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

HomePro Super Shock 2 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อช้อปที่ห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ผ่านบัตรเครดิตอิออน

วันที่ : 15 พ.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด : 515 คน
HomePro Super Shock 2 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อช้อปที่ห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ผ่านบัตรเครดิตอิออน


HomePro Super Shock 2 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เมื่อซื้อช้อปที่ห้างสรรพสินค้าโฮมโปรทุกสาขา ผ่านบัตรเครดิตอิออน
 • ต่อที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 14% (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)
 • ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามยอดที่กำหนด
ยอดใช้จ่าย/ ใบเสร็จ เครดิตเงินคืน 
20,000 - 59,999 200 บาท
60,000 - 99,999 900 บาท
ครบทุก 100,000 ขึ้นไป 2,000 บาท
ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน : พิมพ์ HPS  ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 4 มิ.ย. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภทที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ที่โฮมโปรทุกสาขา ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 (32 วัน)
 • ยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากบัญชีบัตรเสริม จะถูกคำนวณเข้าบัญชีบัตรหลัก
 • บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเครดิตเงินคืนกรณีผู้ถือบัตรไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือบริษัทฯ ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องเป็นยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากร้านค้าภายใน โฮมโปรทุกสาขา เท่านั้น ยกเว้น รายการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น รายการสินเชื่อเช่าซื้อ, รายการสินเชื่อเงินกู้ทุกประเภท, การเบิกเงินสดล่วงหน้า, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, รายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าเพื่อการใช้ส่วนบุคคล ไม่รวมรายการซื้อสินค้าเชิงพาณิชย์ การซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดสินค้าเดียวกันตั้งแต่ 6 ชิ้น ขึ้นไปต่อใบเสร็จ) หากบริษัทฯ ตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นับยอดซื้อสินค้าดังกล่าว ในการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และใบเสร็จไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น หากมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-665-0123 หรือเว็บไซต์ www.aeon.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด