ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

TIME TO CELEBRATE 2014 กับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,600 บาท*

วันที่ : 25 ธ.ค. 56
เข้าดูทั้งหมด : 2,080 คน
TIME TO CELEBRATE 2014 กับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,600 บาท*


TIME TO CELEBRATE 2014 กับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ Index Living Mall, Index Showroom และ Winner Showroom ทุกสาขาที่ร่วมรายการรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 1. รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่และเวลาท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดวันทำรายการเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักของท่านภายใน 7 วัน หลังจบรายการส่งเสริมการตลาด โดยเครดิตเงินคืนไม่เกิน 2,000 บาท/หมายเลขบัญชี ตลอดรายการ สำหรับรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่ Index Living Mall, Index Showroom และ Winner Showroom ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระคืนดี หรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 4. รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาด Nationwide ในเดือน พ.ย.56 - ม.ค.57 ได้

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ เป็นเครดิตเงินคืน
 1. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เท่านั้น
 2. เฉพาะรายการใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนที่ Index Living Mall, Index Showroom และ Winner Showroom ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
 3. สามารถใช้คะแนนสะสมกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด โดยต้องมีการแลกทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท และลูกค้าต้อง SMS ลงทะเบียนขอแลกคะแนนภายในระยะเวลาส่งเสริมการตลาดเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนได้สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายที่ลูกค้าทำรายการรูดซื้อสินค้าตลอดรายการ (ช่วงวันที่ 21 พ.ย.56 - 16 ม.ค.57) เช่น ยอดใช้จ่ายที่ทำรายการรูดซื้อสินค้าสะสมตลอดรายการเท่ากับ 3,500 บาท จำนวนคะแนนที่แลกได้คือ 3,000 คะแนน จะได้รับเงินคืน 360 บาท เป็นต้น
 5. จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน/หมายเลขบัญชี/ตลอดรายการ หรือเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท
 6. บริษัทฯ จะถือเอาจำนวนคะแนนที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนผ่านทาง SMS มาแลกเป็นเครดิตเงินคืน โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรหลักของลูกค้าภายหลังจากเดือนที่จบรายการส่งเสริมการตลาด 30 วัน
 7. ในกรณีที่ลูกค้ามีคะแนนไม่เพียงพอสำหรับทำรายการเครดิตเงินคืนตามจำนวนที่ขอแลกมา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการเครดิตคืนเงินจากการแลกคะแนนให้
 8. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
ระยะเวลาโปรโมชั่น : 21 พ.ย.56 - 16 ม.ค.57
สอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02-345-6789 หรือ เว็บไซต์  www.firstchoice.co.th
 
 

ข่าว-โปรโมชั่นบัตรเครดิต/บัตรเดบิตล่าสุด