บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

รวมค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ควรรู้

แก้ไขล่าสุด : 9 ก.พ. 61
เข้าดูทั้งหมด: 6,327 คน

รวมค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ควรรู้

ใครๆ ก็มีบัญชีเงินฝาก...และเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากแล้ว เราก็ต้องมีการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบัญชี ไม่ว่าจะฝาก ถอน โอน ทั้งภายในธนาคารเดียวกัน ต่างสาขา หรือแม้แต่ข้ามธนาคาร ซึ่งแต่ละธุรกรรมก็มีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป หรือแม้แต่การไม่ทำธุรกรรมอะไรกับบัญชีเลยก็ยังมีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีนะคะ ว่าแต่...จะมีค่าธรรมเนียมอะไร และเท่าไหร่กันบ้าง วันนี้ CheckRaka.com จะมารวบรวมค่าธรรมเนียมที่ควรรู้มาไว้ให้เป็นข้อมูลประกอบการทำธุรกรรมกันค่ะ

ธนาคารกรุงเทพ


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท ต่อเดือน สำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 1 จากมูลค่าเหรียญกษาปณ์ (ฝากในคราวเดียวกัน หรือในหนึ่งวันรวมกันเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป)
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • ฝาก/ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ข้ามเขต คิดหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท บวกค่าบริการ 20 บาท/รายการ 
 • ฝากเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ข้ามเขต คิดหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท บวกค่าบริการ 20 บาทต่อรายการ 
 • ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับบุคคลธรรมดา ข้ามเขต ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร คิด 10 บาทต่อรายการ บวกค่าธรรมเนียมหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท บวกค่าบริการ 20 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • วงเงิน 0 - 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ 
 • วงเงิน 10,001 - 20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ
 • วงเงิน 20,001 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ
 • วงเงิน 30,001 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ
 • วงเงิน 40,001 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ
 • วงเงิน 50,001 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ
 • วงเงิน 65,001 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ
 • วงเงิน 80,001 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ

ธนาคารกรุงไทย


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ฝากเงินไม่เกิน 2,000 บาท ไม่คิดค่าบริการ ร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • ไม่เกิน 10,000 บาท อัตรา 50 บาท/รายการ 
 • 10,000.01 - 20,000 บาท อัตรา 60 บาท/รายการ  
 • 20,000.01 - 30,000 บาท อัตรา 70 บาท/รายการ 
 • 30,000.01 - 40,000 บาท อัตรา 80 บาท/รายการ 
 • 40,000.01 - 50,000 บาท อัตรา 90 บาท/รายการ 
 • 50,000.01 - 65,000 บาท อัตรา 100 บาท/รายการ 
 • 65,000.01 - 80,000 บาท อัตรา 110 บาท/รายการ 
 • 80,000.01 - 100,000 บาท อัตรา 120 บาท/รายการ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน มียอดคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 2 ของมูลค่าที่ฝากหรือแลกเงินทั้งหมดตั้งแต่ 100 เหรียญขึ้นไป 
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
 • มากกว่า 10,000 - 100,000 บาท คิด 60 -120 บาท/รายการ 

ธนาคารกสิกรไทย


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • เดือนละ 50 บาท เฉพาะกรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ไม่เกิน 500 เหรียญ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
 • ตั้งแต่ 501 เหรียญขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของ มูลค่ารวม ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 20 บาท หรือตามแต่ที่ได้มีการทำสัญญากับธนาคารไว้
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินที่ฝาก-ถอน ต่ำสุด 10 บาท และค่าคู่สาย 20 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 10,000.01 - 20,000 บาท คิด 60.00 บาท/รายการ
 • มูลค่าเกินกว่า 20,000.01 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 30,000.01 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 40,000.01 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 50,000.01 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 65,000.01 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 80,000.01 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ

ธนาคารเกียรตินาคิน


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท 
- สำหรับบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป, บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์พลัส, บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์พลัส 2, บัญชีออมทรัพย์ เคเค แม็กซ์ เซฟวิ่งส์, บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์, บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โบนัส, บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท อินเวสท์, บัญชี KK Cooperation Saving มีผล 16 ต.ค.60 บัญชีออมทรัพย์ KK Financial Plus มีผล 8 ธ.ค.60 อัตราค่าบริการ 50 บาท / บัญชี / เดือน 
- ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน, บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน, บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล, บัญชีกระแสรายวันทั่วไป ไม่คิดค่าบริการ 
 • กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท
- สำหรับบัญชีเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์, บัญชีเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ พลัส อัตราค่าบริการ 50 บาท / บัญชี / เดือน 
 • กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท 
- บัญชี KK Phatra Smart Settlement ไม่คิดค่าบริการ มีผลวันที่ 20 ก.ค. 60
   
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก KK Smart Savings 100 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน)
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 2 ของมูลค่ารวม ส่วนที่เกิน 100 เหรียญขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 1. โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีทันที)
  1.1 วงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมรายการละ 25 บาท
  1.2 วงเงินเกินกว่า 20,000 ถึง 50,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมรายการละ 35 บาท
 2. โอนเงินพร้อมเพย์ (Promptpay) ไม่คิดค่าบริการ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • เกิน 500 บาทไม่คิดค่าบริการ เกิน 500 บาท คิดร้อยละ 2 ของยอดเงินรวม เศษของร้อยคิดเป็นหลักร้อยโดยคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 40 บาท 
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
 • ตั้งแต่ 1 - 10,000 บาท ค่าบริการ 50 บาท
 • ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท ค่าบริการ 60 บาท
 • ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท ค่าบริการ 70 บาท
 • ตั้งแต่ 30,001 - 40,000 บาท ค่าบริการ 80 บาท
 • ตั้งแต่ 40,001 - 50,000 บาท ค่าบริการ 90 บาท
 • ตั้งแต่ 50,001 - 65,000 บาท ค่าบริการ 100 บาท
 • ตั้งแต่ 65,001 - 80,000 บาท ค่าบริการ 110 บาท
 • ตั้งแต่ 80,001 -100,000 บาท ค่าบริการ 120 บาท 

ธนาคารทหารไทย


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 2 ของมูลค่ารวม หรือของยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 100 บาท ยอดเงินฝากต่ำกว่า 100 บาท ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • ไม่คิดค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • มูลค่าเกินกว่า 0 - 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
 • มูลค่าเกินกว่า 10,000 - 20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 20,000 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 30,000 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 40,000 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 50,000 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 65,000 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 80,000 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ

ธนาคารทิสโก้


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือน และ
  - มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings
  - มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ, บัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์
 • สำหรับลูกค้าเงินฝากที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
  - 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ Basic Savings 
  - 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ mSavings และบัญชีออมทรัพย์ Bussinesss Savings MaxSavings
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 20,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ, มียอดคงเหลือเฉลี่ย ต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์
 • 200 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์ และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์
 • สำหรับลูกค้าเงินฝากที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
  - 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับบัญชีออมทรัพย์ Business Savings Max
  - 200 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับบัญชีออมทรัพย์ Power Savings Plus
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 2 ของมูลค่าเหรียญ กรณีฝากตั้งแต่ 101 เหรียญขึ้นไป และกรณีฝากไม่เกิน 100 เหรียญ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินของหมื่นคิดเป็น 1 หมื่นบาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
 • สำหรับลูกค้าเงินฝากที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  โปรดศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์ของธนาคาร
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 •  ไม่มีบริการ

ธนาคารไทยเครดิต


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 •  ร้อยละ 1.0 ของมูลค่ารวม
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • 10 บาท/รายการ และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • มูลค่าเกินกว่า 10,000 - 20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 20,000 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 30,000 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 40,000 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 50,000 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 65,000 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 80,000 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ

ธนาคารไทยพาณิชย์


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • บัญชีออมทรัพย์ 50 บาท ต่อ เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวครบ 12เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ตั้งแต่ 200 เหรียญ ขึ้นไป อัตราค่าบริการร้อยละ 2 ของจำนวนรวมมูลค่าเหรียญ ขั้นต่ำ 20 บาท
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนโดยใช้หลักพัน ขั้นต่ำ 10 บาท ค่าบริการครั้งละ 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • มูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิด 50 บาท /รายการ
 • 10,001 - 20,000 บาท คิด 60 บาท /รายการ
 • 20,001 - 30,000 บาท คิด 70 บาท / รายการ
 • 30,001 - 40,000 บาท คิด 80 บาท /รายการ
 • 40,001 - 50,000 บาท คิด 90 บาท /รายการ
 • 50,001 - 65,000 บาท คิด 100บาท /รายการ
 • 65,001 - 80,000 บาท คิด 110 บาท /รายการ
 • 80,001 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/ รายการ

ธนาคารธนชาต


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทและไม่มีการเดินบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 เดือน ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 2 ของมูลค่ารวม หรือของยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 2,000 บาท และยอดเงินฝากต่ำกว่า 2,000 บาท ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • แบบระบุเลขที่บัญชี หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
1. แบบระบุธนาคารและเลขที่บัญชี
 • มูลค่าเกินกว่า 0 - 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 10,000 - 20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 20,000 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 30,000 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 40,000 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 50,000 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 65,000 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 80,000 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ 
2. แบบพร้อมเพย์
 • ไม่ถึง 100,000 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ
 • มากกว่า 100,000 บาท - น้อยกว่า 700,000 บาท ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ

ธนาคารยูโอบี


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 •  ร้อยละ 2 จากมูลค่าเกินกว่าครั้งละ 500 บาท โดยคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 20 บาท เศษของ 20 บาท คิด 20 บาท
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 10,000 - 20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 20,000 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 30,000 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 40,000 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 50,000 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 65,000 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 80,000 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 •  ร้อยละ 2 ของมูลค่ารวมที่ฝากตั้งแต่ 2,001 บาทขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท รายการละ 50 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 10,000 - 20,000 บาท รายการละ 60 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 20,000 - 30,000 บาท รายการละ 70 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 30,000 - 40,000 บาท รายการละ 80 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 40,000 - 50,000 บาท รายการละ 90 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 50,000 - 65,000 บาท รายการละ 100 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 65,000 - 80,000 บาท รายการละ 110 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 80,000 - 100,000 บาท รายการละ 120 บาท 

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • ไม่มีบริการ

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 100 บาท/เดือน บัญชีที่มียอดคงเหลือโดยเฉลี่ย แต่ละเดือนต่ำกว่าเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 1 ของมูลค่ารวม หรือของยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • ไม่มีบริการ
หมายเหตุ : ข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินนี้ เป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้รับจากผู้ให้บริการและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขจากผู้ให้บริการที่ท่านสนใจใช้บริการโดยตรงอีกครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค. 60)
แก้ไขล่าสุด : 9 ก.พ. 61
โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลความรู้บัญชีเงินฝากล่าสุด