บัญชี :
ข้อมูลความรู้ : บัญชีเงินฝาก

รวมค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ควรรู้

แก้ไขล่าสุด : 21 ส.ค. 60
เข้าดูทั้งหมด: 4,577 คน

รวมค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ควรรู้

ใครๆ ก็มีบัญชีเงินฝาก...และเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากแล้ว เราก็ต้องมีการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านบัญชี ไม่ว่าจะฝาก ถอน โอน ทั้งภายในธนาคารเดียวกัน ต่างสาขา หรือแม้แต่ข้ามธนาคาร ซึ่งแต่ละธุรกรรมก็มีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป หรือแม้แต่การไม่ทำธุรกรรมอะไรกับบัญชีเลยก็ยังมีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีนะคะ ว่าแต่...จะมีค่าธรรมเนียมอะไร และเท่าไหร่กันบ้าง วันนี้ CheckRaka.com จะมารวบรวมค่าธรรมเนียมที่ควรรู้มาไว้ให้เป็นข้อมูลประกอบการทำธุรกรรมกันค่ะ

ธนาคารกรุงเทพ


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท ต่อเดือน สำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 1 จากมูลค่าเหรียญกษาปณ์ (ฝากในคราวเดียวกัน หรือในหนึ่งวันรวมกันเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป)
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • ฝาก/ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ข้ามเขต คิดหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท บวกค่าบริการ 20 บาท/รายการ 
 • ฝากเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ข้ามเขต คิดหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท บวกค่าบริการ 20 บาทต่อรายการ 
 • ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับบุคคลธรรมดา ข้ามเขต ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร คิด 10 บาทต่อรายการ บวกค่าธรรมเนียมหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท บวกค่าบริการ 20 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • วงเงิน 0 - 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ 
 • วงเงิน 10,001 - 20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ
 • วงเงิน 20,001 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ
 • วงเงิน 30,001 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ
 • วงเงิน 40,001 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ
 • วงเงิน 50,001 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ
 • วงเงิน 65,001 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ
 • วงเงิน 80,001 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ

ธนาคารกรุงไทย


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ฝากเงินไม่เกิน 2,000 บาท ไม่คิดค่าบริการ ร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • ไม่เกิน 10,000 บาท อัตรา 50 บาท/รายการ 
 • 10,000.01 - 20,000 บาท อัตรา 60 บาท/รายการ  
 • 20,000.01 - 30,000 บาท อัตรา 70 บาท/รายการ 
 • 30,000.01 - 40,000 บาท อัตรา 80 บาท/รายการ 
 • 40,000.01 - 50,000 บาท อัตรา 90 บาท/รายการ 
 • 50,000.01 - 65,000 บาท อัตรา 100 บาท/รายการ 
 • 65,000.01 - 80,000 บาท อัตรา 110 บาท/รายการ 
 • 80,000.01 - 100,000 บาท อัตรา 120 บาท/รายการ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน มียอดคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 2 ของมูลค่าที่ฝากหรือแลกเงินทั้งหมดตั้งแต่ 100 เหรียญขึ้นไป 
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • ไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
 • มากกว่า 10,000 - 100,000 บาท คิด 60 -120 บาท/รายการ 

ธนาคารกสิกรไทย


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • เดือนละ 50 บาท เฉพาะกรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท 
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ไม่เกิน 500 เหรียญ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
 • ตั้งแต่ 501 เหรียญขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของ มูลค่ารวม ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 20 บาท หรือตามแต่ที่ได้มีการทำ สัญญากับธนาคารไว้
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • ร้อยละ 0.10 ของจำนวนเงินที่ฝาก-ถอน ต่ำสุด 10 บาท และค่าคู่สาย 20 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 10,000.01 - 20,000 บาท คิด 60.00 บาท/รายการ
 • มูลค่าเกินกว่า 20,000.01 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 30,000.01 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 40,000.01 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 50,000.01 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 65,000.01 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 80,000.01 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ

ธนาคารเกียรตินาคิน


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 1. กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท 
  - สำหรับบัญชีบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ,บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์พลัส ,บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์พลัส 2 ,บัญชีออมทรัพย์ เคเค แม็กซ์ เซฟวิ่งส์  ,บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์  ,บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โบนัส  , บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท อินเวสท์ อัตราค่าบริการ 50 บาท / บัญชี / เดือน 
  - ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน ,บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน  ,บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล  ,บัญชีกระแสรายวันทั่วไป ไม่คิดค่าบริการ 
 2. กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท
  - สำหรับบัญชีเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์  ,บัญชีเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ พลัส อัตราค่าบริการ 50 บาท / บัญชี / เดือน 
 3. กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท 
  - บัญชี KK Phatra Smart Settlement ไม่คิดค่าบริการ มีผลวันที่ 20 ก.ค. 60
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก KK Smart Savings 100 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน)
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 2 ของมูลค่ารวม ส่วนที่เกิน 100 เหรียญขึ้นไป 
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • ไม่คิดค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 1. โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีทันที)
  1.1 วงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมรายการละ 25 บาท
  1.2 วงเงินเกินกว่า 20,000 ถึง 50,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมรายการละ 35 บาท 
 2. โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ) 
  2.1 วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมรายการละ 20 บาท
  2.2 วงเงินเกินกว่า 100,000 ถึง 500,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมรายการละ 75 บาท
  2.3 วงเงินเกินกว่า 500,000 ถึง 2,000,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมรายการละ 200 บาท
 3. โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปยังบัญชีต่างธนาคาร (เงินเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการ)
  3.1 วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียมรายการละ 12 บาท 
 4. โอนเงินพร้อมเพย์ (Promptpay) ไม่คิดค่าบริการ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • เกิน 500 บาทไม่คิดค่าบริการ เกิน 500 บาท คิดร้อยละ 2 ของยอดเงินรวม เศษของร้อยคิดเป็นหลักร้อยโดยคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 40 บาท 
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร)
 • ตั้งแต่ 1 - 10,000 บาท ค่าบริการ 50 บาท
 • ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท ค่าบริการ 60 บาท
 • ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท ค่าบริการ 70 บาท
 • ตั้งแต่ 30,001 - 40,000 บาท ค่าบริการ 80 บาท
 • ตั้งแต่ 40,001 - 50,000 บาท ค่าบริการ 90 บาท
 • ตั้งแต่ 50,001 - 65,000 บาท ค่าบริการ 100 บาท
 • ตั้งแต่ 65,001 - 80,000 บาท ค่าบริการ 110 บาท
 • ตั้งแต่ 80,001 -100,000 บาท ค่าบริการ 120 บาท 

ธนาคารทหารไทย


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 2 ของมูลค่ารวม หรือของยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 100 บาท ยอดเงินฝากต่ำกว่า 100 บาท ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • ไม่คิดค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • มูลค่าเกินกว่า 0 - 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ
 • มูลค่าเกินกว่า 10,000 - 20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 20,000 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 30,000 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 40,000 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 50,000 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 65,000 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 80,000 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ

ธนาคารทิสโก้


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาทสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ, บัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่า 1,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่า 20,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ มียอดคงเหลือเฉลี่ย ต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์
 • 1,000 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ย ต่ำกว่า 1,000,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์
 • 1,000 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ย ต่ำกว่า 1,000,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 2 ของมูลค่าเหรียญ กรณีฝากตั้งแต่ 101 เหรียญขึ้นไป และกรณีฝากไม่เกิน 100 เหรียญ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินของหมื่นคิดเป็น 1หมื่นบาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 •  ไม่มีบริการ

ธนาคารไทยเครดิต


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 •  ร้อยละ 1.0 ของมูลค่ารวม
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • 10 บาท/รายการ และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • มูลค่าเกินกว่า 10,000 - 20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 20,000 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 30,000 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 40,000 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 50,000 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 65,000 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 80,000 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ

ธนาคารไทยพาณิชย์


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • บัญชีออมทรัพย์ 50 บาท ต่อ เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวครบ 12เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ตั้งแต่ 200 เหรียญ ขึ้นไป อัตราค่าบริการร้อยละ 2 ของจำนวนรวมมูลค่าเหรียญ ขั้นต่ำ 20 บาท
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนโดยใช้หลักพัน ขั้นต่ำ 10 บาท ค่าบริการครั้งละ 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • มูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท คิด 50 บาท /รายการ
 • 10,001 - 20,000 บาท คิด 60 บาท /รายการ
 • 20,001 - 30,000 บาท คิด 70 บาท / รายการ
 • 30,001 - 40,000 บาท คิด 80 บาท /รายการ
 • 40,001 - 50,000 บาท คิด 90 บาท /รายการ
 • 50,001 - 65,000 บาท คิด 100บาท /รายการ
 • 65,001 - 80,000 บาท คิด 110 บาท /รายการ
 • 80,001 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/ รายการ

ธนาคารธนชาต


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทและไม่มีการเดินบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 เดือน ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 2 ของมูลค่ารวม หรือของยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 2,000 บาท และยอดเงินฝากต่ำกว่า 2,000 บาท ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • แบบระบุเลขที่บัญชี หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
1. แบบระบุธนาคารและเลขที่บัญชี
 • มูลค่าเกินกว่า 0 - 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 10,000 - 20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 20,000 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 30,000 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 40,000 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 50,000 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 65,000 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 80,000 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ 
2. แบบพร้อมเพย์
 • ไม่ถึง 100,000 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ
 • มากกว่า 100,000 บาท - น้อยกว่า 700,000 บาท ค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ

ธนาคารยูโอบี


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 •  ร้อยละ 2 จากมูลค่าเกินกว่าครั้งละ 500 บาท โดยคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 20 บาท เศษของ 20 บาท คิด 20 บาท
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • มูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท คิด 50 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 10,000 - 20,000 บาท คิด 60 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 20,000 - 30,000 บาท คิด 70 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 30,000 - 40,000 บาท คิด 80 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 40,000 - 50,000 บาท คิด 90 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 50,000 - 65,000 บาท คิด 100 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 65,000 - 80,000 บาท คิด 110 บาท/รายการ 
 • มูลค่าเกินกว่า 80,000 - 100,000 บาท คิด 120 บาท/รายการ 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 •  ร้อยละ 2 ของมูลค่ารวมที่ฝากตั้งแต่ 2,001 บาทขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท รายการละ 50 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 10,000 - 20,000 บาท รายการละ 60 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 20,000 - 30,000 บาท รายการละ 70 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 30,000 - 40,000 บาท รายการละ 80 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 40,000 - 50,000 บาท รายการละ 90 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 50,000 - 65,000 บาท รายการละ 100 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 65,000 - 80,000 บาท รายการละ 110 บาท 
 • วงเงินมากกว่า 80,000 - 100,000 บาท รายการละ 120 บาท 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท 
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • จำนวนเงินรวมของเหรียญน้อยกว่า 500 บาทไม่คิดค่าธรรมเนียม ส่วนที่เกิน 500 บาท คิดร้อยละ 2 บาท เศษของหนึ่งร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อยบาท อัตราขั้นต่ำสุด 40 บาท 
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำหรือเศษของหมื่น คิด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท และบวกค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 •  ไม่มีบริการ

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • ไม่มีบริการ

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)


ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด 
 • 100 บาท/เดือน บัญชีที่มียอดคงเหลือโดยเฉลี่ย แต่ละเดือนต่ำกว่าเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด
ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด
 • 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรับฝากเงินเป็นเหรียญกษาปณ์
 • ร้อยละ 1 ของมูลค่ารวม หรือของยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอน ข้ามเขตที่สาขา
 • หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และค่าคู่สาย 20 บาท/รายการ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคารที่สาขา
 • ไม่มีบริการ
หมายเหตุ : ข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินนี้ เป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้รับจากผู้ให้บริการและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขจากผู้ให้บริการที่ท่านสนใจใช้บริการโดยตรงอีกครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 60)
แก้ไขล่าสุด : 21 ส.ค. 60
โดย
:
ชนานาถ จินตกสิกรรม
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ธนาคารแห่งประเทศไทย