ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข้อมูลความรู้ : สินเชื่อเงินสด

10 อันดับ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ MLR MOR และ MRR ต่ำที่สุด

แก้ไขล่าสุด : 3 เม.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด: 600,178 คน

10 อันดับ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ MLR MOR และ MRR ต่ำที่สุด
ในการขอกู้เงิน เชื่อว่าทุกคนต้องเทียบหาธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดเป็นอันดับแรก และเมื่อดูประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อของธนาคารแล้วก็จะเห็นหลายอัตราทั้ง MLR MOR และ MRR ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากลูกค้าค่ะ (เพื่อนๆ สามารถดูความแตกต่างระหว่างอัตราพวกนี้ได้ ที่นี่)
และเพื่อเป็นการประหยัดเวลาสำหรับผู้ที่ต้องการหาข้อมูลว่าธนาคารไหนให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิงต่ำที่สุด วันนี้ทีมงาน CheckRaka.com ได้รวบรวมอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ต่ำที่สุด 10 อันดับมาให้เพื่อนๆ ได้ดูไว้เป็นข้อมูล ดังนี้ค่ะ
ธนาคาร MLR MOR MRR ตามประกาศ
ธนาคารล่าสุด
ณ วันที่
(ซึ่งยังบังคับใช้อยู่)
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


5.000

7.125

7.000

01/08/2560
2. ธนาคารไทยพาณิชย์
6.025 6.870 7.370 01/06/2560
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6.250 7.000 6.750 22/05/2560
4. ธนาคารกสิกรไทย

6.250

7.120

7.120

16/05/2560
5. ธนาคารกรุงเทพ

6.250

7.125

7.125

16/05/2560
6. ธนาคารกรุงไทย

6.275

7.120

7.120

05/10/2560
7. ธนาคารออมสิน


6.500

7.000

7.000

23/05/2560
8. แบงค์ออฟไชน่า
 

6.500

8.500

7.750

02/07/2558 
9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


6.600

7.200

7.200

22/05/2560
10. ธนาคารธนชาต


6.650
 
7.425

7.750

19/05/2560
จากตารางอันดับดอกเบี้ยข้างต้นเพื่อนๆ จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยทั้ง MLR, MOR และ MRR ไม่ต่างกันมากนัก ทั้งนี้ การจะขอกู้สินเชื่อใดๆ นอกจากจะดูดอกเบี้ยอ้างอิงเป็นเกณฑ์แล้ว เพื่อนๆ ควรต้องติดต่อสอบถามจากธนาคารที่จะขอกู้ด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจริงๆ แล้วเป็นเท่าไร เพราะการให้กู้เงินของแต่ละธนาคารจะมีต้นทุนที่แตกต่างกัน รวมถึงการให้กู้สำหรับผู้กู้แต่ละคนก็มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่แต่ละคนได้รับอาจจะเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง บวก หรือลบ (เช่น MLR+1% หรือ MLR-2% เป็นต้น) ในอัตราที่แตกต่างกันด้วย
สุดท้ายนี้ทางทีมงาน CheckRaka.com หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงิน สามารถจัดการบริหารหนี้ได้ง่ายขึ้น และจะได้ปลอดภาระหนี้โดยเร็วนะคะ

หมายเหตุ
  • การนำเสนอข้อมูลข้างต้น เป็นการจัดอันดับข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2561
  • การจัดอันดับดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อข้างต้น เป็นการจัดอันดับโดยเรียงจากอัตราดอกเบี้ย MLR น้อยที่สุด เป็นอันดับแรก ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากันจะเรียงลำดับจากอัตราดอกเบี้ย MOR  น้อยกว่าเป็นลำดับถัดมา และสุดท้ายในกรณีที่อัตราดอกเบี้ย MOR เท่ากันจะเรียงลำดับจากอัตราดอกเบี้ย MRR ที่น้อยกว่า
  • ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเท่านั้น ในบางกรณีธนาคารอาจเสนอโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้า ซึ่งอาจเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูง หรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในตารางข้างต้น ดังนั้น ท่านผู้อ่านควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารที่ท่านสนใจโดยตรงก่อนขอสินเชื่ออีกครั้ง


แก้ไขล่าสุด : 3 เม.ย. 61
โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
 

ข้อมูลความรู้สินเชื่อเงินสดล่าสุด