ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
ข้อมูลความรู้ : สินเชื่อเงินสด

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

แก้ไขล่าสุด : 21 ก.ย. 60
เข้าดูทั้งหมด: 15,682 คน

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 

ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นผลตอบแทนที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บจากผู้ขอกู้ อัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะร้อยละต่อปี โดยธนาคารจะเรียกเก็บจากผู้กู้เพื่อเป็นผลตอบแทนจากการให้กู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้หรือสินเชื่อ
ก่อนการตัดสินใจที่จะขอกู้เงินสินเชื่อตัวไหน? และธนาคารใด? ปัจจัยที่เราจะนำมาพิจารณาในการเลือก อย่างแรกที่คนทั่วไปมักจะดูคือ "อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้" ซึ่งได้แก่อัตราของ MOR, MLR, MRR, อัตราสูงสุด, อัตราผิดนัด, อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต
ดังนั้น ทาง CheckRaka จึงขอนำข้อมูล "อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ (MOR, MLR และ MRR)" มานำเสนอ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนอีกๆ ช่องทางหนึ่ง โดยข้อมูลนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกเบี้ยลอยตัว และเป็นข้อมูล Update จากธนาคารพาณิชย์ที่ส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รวบรวม
ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผิดนัด* บัตรเครดิต

กรุงเทพ
7.125  6.250  7.125 18.000 22.125 18.000
 
กรุงไทย
7.120 6.275  7.120  17.620 19.875  -
 
กสิกรไทย
7.120  6.250  7.120  23.100 25.100 18.000
 
ไทยพาณิชย์
 6.870 6.025 7.370 19.370 22.370 18.000
 
กรุงศรีอยุธยา
7.200  6.600 7.200 21.000 28.000  -
 
ทหารไทย
 7.675 6.775 7.275  28.000  28.000  18.000
 
ยูโอบี
7.700  7.150  7.750  28.000 28.000  18.000
 
ซีไอเอ็มบี ไทย
7.500 7.000  7.750 28.000 28.000  18.000
 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
8.100 7.850  12.750  35.000 35.000 18.000
 
ธนชาต
7.425 6.650 7.750 15.750 18.000  9.900-18.000
 
ทิสโก้
7.450 7.000 7.875 36.000  36.000 -
 
เกียรตินาคิน
7.700  7.150  7.900 28.000 28.000  -
 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
7.650 7.025  7.750 18.000  18.000 -
 
ไอซีบีซี (ไทย)
7.675  7.150  8.125 21.000 21.000  18.000
 
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
8.650  8.470  9.050 35.000  35.000  -
 
แห่งประเทศจีน (ไทย)
8.500 6.500 7.750 12.750  22.250 18.000
 
ซิตี้แบงก์
 7.250 7.000 - 20.990 45.630 18.000
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลล่าสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น. ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560
แก้ไขล่าสุด : 21 ก.ย. 60
โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
ขอขอบคุณ : ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
 

ข้อมูลความรู้สินเชื่อเงินสดล่าสุด