ราคาน้ำมันวันนี้

: ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซหุงต้ม ราคา LPG ราคา NGV แก๊สโซฮอล์

ราคาน้ำมันในประเทศ
ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดของทุกปั้ม อาทิเช่น ปตท., บางจาก และเชลล์ ติดตามข่าว-ความเคลื่อนไหวราคา-โปรโมชั่นน้ำมันในประเทศ
  น้ำมัน   : PTT Blue Innovation
ประเภท
ราคา
CHANGE
โซฮอล91
27.38/ล.
-     
โซฮอล95
28.20/ล.
-     
E20
25.98/ล.
-     
E85
22.68/ล.
-     
ดีเซล
23.29/ล.
-     
NGV
13.00/กก.
-     
LPG
-         
-     
  น้ำมัน   : บางจาก
ประเภท
ราคา
CHANGE
โซฮอล91
27.38/ล.
-     
โซฮอล95
28.20/ล.
-     
E20
25.98/ล.
-     
E85
22.68/ล.
-     
ดีเซล
23.29/ล.
-     
NGV
13.00/กก.
-     
LPG
-         
-     
  น้ำมัน   : เชลล์
ประเภท
ราคา
CHANGE
โซฮอล91
27.38/ล.
-     
โซฮอล95
0.00/ล.
-     
E20
25.98/ล.
-     
E85
0.00/ล.
-     
ดีเซล
23.29/ล.
-     
NGV
-         
-     
LPG
-         
-     
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกมาตรฐานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ราคาจริงในต่างจังหวัดอาจแตกต่างกัน
ราคาน้ำมันต่างประเทศ
ราคาน้ำมันดิบในตลาดต่างประเทศดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงจากตลาด Brent ที่ลอนดอน และตลาด WTI (West Texas Intermediate) ที่สหรัฐอเมริกา
  น้ำมันต่างประเทศ   : Brent
  น้ำมันต่างประเทศ   : WTI
  ก๊าซธรรมชาติ   : ต่างประเทศ
หมายเหตุ : ราคาน้ำมันต่างประเทศดังกล่าว เป็นราคาที่ตลาด Brent, WTI ล่าสุด ข้อมูลจริงอาจเปลี่ยนแปลงและดีเลย์ประมาณ 5 นาที
ราคา LPG
ราคาก๊าซ LPG ในประเทศ ครบทุกบริษัท เปรียบเทียบราคา LPG ล่าสุดทุกขนาด
บริษัท-ยี่ห้อ ราคาตามขนาดถัง
4 กิโลกรัม 7 กิโลกรัม 11.5 กิโลกรัม 13.5 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 48 กิโลกรัม มีผลตั้งแต่

PTT
ปตท
- - - - - - -

UNIQUE GAS
ยูนิคแก๊ส
- - - - - - -

SIAM GAS
สยามแก๊ส
- - - - - - -

PICNIC
ปิคนิคแก๊ส
- - - - - - -

WORLD GAS
เวิลด์แก๊ส
- - - - - - -

V 2 GAS
วี ทู แก๊ส
- - - - - - -
หมายเหตุ : ราคา LPG ดังกล่าว อยู่ในระหว่างการปรับปรุงข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน
ราคา NGV
ราคาก๊าซ NGV จาก ปตท.ล่าสุด อัพเดทข่าวสาร-การเปลี่ยนแปลงก๊าซ NGV
วันที่ บาท/กก เปลี่ยนแปลง
16 Feb 2012 9.50 +0.50
16 Mar 2012 10.00 +0.50
16 Apr 2012 10.50 +0.50
1 Oct 2014 11.50 +1.00
3 Dec 2014 12.50 +1.00
31 Jan 2015 13.00 +0.50
หมายเหตุ : ราคา NGV ดังกล่าว เป็นราคาตามประกาศล่าสุดซึ่งยังมีผลใช้อยู่ในปัจจุบัน
ข่าว-ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับน้ำมัน

ประเภทของน้ำมันเบนซิน

เป็นน้ำมันที่ได้จากการกลั่นน้ำมันโดยตรง และอาจได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแก๊สโซลีนธรรมชาติ แล้วนำมาผสมสารเพิ่มคุณภาพ และสารเติมแต่ง เป็นน้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน สำหรับประเทศไทย น้ำมันเบนซินที่มีให้บริการตามสถานีบริการน้ำมันทั่วไป มีดังต่อไปนี้
 • น้ำมันเบนซินพิเศษ หรือที่เราเรียกกันว่า เบนซิน ออกเทน 95 เหมาะกับรถยนต์นั่งทั่วไป หรือรถบรรทุกเล็กที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
 • น้ำมันเบนซินธรรมดา หรือที่เรียกกันว่า เบนซิน ออกเทน 91 ซึ่งเพิ่งประกาศยกเลิกไปเมื่อวันที่ 1 ม.ค.56 ที่ผ่านมา
 • แก๊สโซฮอล คือ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่ผสมระหว่างน้ำมันเบนซินกับ แอลกอฮอล์ (เอทานอลที่ผลิตจากพืชผลการเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด )
  ในบ้านเราจะแบ่งออกเป็น แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (E10, E20 และ E85) และ แก๊สโซฮอลออกเทน 91 (E10) ซึ่งตัวเลขหลังตัว E นี้จะเป็นตัวบอกสัดส่วนระหว่างน้ำมันเบนซินกับแอลกอฮอล์ว่ามีอยู่เท่าไร
  - E10 ผสมระหว่างน้ำมันเบนซิน 90% กับ แอลกอฮอล์ 10%
  - E20 ผสมระหว่างน้ำมันเบนซิน 90% กับ แอลกอฮอล์ 20%
  - E85 ผสมระหว่างน้ำมันเบนซิน 15% กับ แอลกอฮอล์ 85%

ประเภทของน้ำมันดีเซล

เป็นน้ำมันที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เช่นเดียวกับน้ำมันเบนซิน แต่จะมีช่วงของจุดเดือดและความข้นใสสูงกว่า เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงอัดสูง (High Compression) และ สามารถจุดระเบิดได้เอง น้ำมันดีเซลที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 • น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องรอบเร็ว หรือที่เรียกกันว่า น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ส่วนมากใช้กับรถยนต์ทั่วไป เรือขนาดเล็ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก และอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องรอบช้า หรือที่เรียกกันว่า น้ำมันดีเซลหมุนช้า นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมและเรือขนาดใหญ่ ปัจจุบันประเทศไทย จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ 2 ชนิด คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งมีไบโอดีเซลผสมอยู่ในสัดส่วน 1.5 – 2% และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 ซึ่งเมื่อปี 2554 ทางภาครัฐก็ได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้น้ำมันดีเซล B5 กันมากขึ้น

ไบโอดีเซล

เป็นการนำน้ำมันจากพืชหรือไขมันของสัตว์มาผ่านการสังเคราะห์และสกัดให้ให้อยู่ในรูปของเมทานอล เพื่อให้ได้สาร "เอสเตอร์" แล้วจึงนำมาผสมกับน้ำมันดีเซล สำหรับการนำไปใช้ในรถยนต์ จะมีการผสมไบโอดีเซลกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนที่ต่างกันไป เช่น น้ำมันดีเซล 97 % ผสมกับไบโอดีเซล 3% จะเรียกกันว่า B3 หรือ น้ำมันดีเซล 95% ผสมกับไบโอดีเซล 5% ก็คือ B5 นั่นเอง

ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)

ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas Vehicles) หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า NGV คือ ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas - CNG) ก๊าซธรรมชาตินี้ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีสารพิษ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสูงสุดผลิตภัณฑ์หนึ่งในปัจจุบัน เมื่อเผาไหม้แล้วจะเป็นเชื้อเพลิงสะอาด และส่งผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเตาและแก๊สหุงต้ม NGV กับรถยนต์
 • รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียว (Dedicated NGV) ส่วนใหญ่ผลิตจากโรงงานโดยตรง ใช้เครื่องยนต์ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ เหมือนอย่างที่รถกระบะ ทาทา ซีนอน ทำออกมาขาย และที่รถร่วมบริการ ขสมก. ใช้กันอยู่
 • รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV ระบบสองเชื้อเพลิง (Bi-Fuel System) ซึ่งระบบที่สามารถเลือกใช้น้ำมันเบนซินหรือใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงโดยเพียงปรับสวิตช์เลือกใช้เชื้อเพลิงบริเวณคอนโซลรถ
 • รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV ระบบเชื้อเพลิงผสม (Dual-fuel system) ซึ่งเป็นระบบใช้น้ำมันดีเซล ร่วมกับก๊าซ NGV

LPG คืออะไร?

LPG ย่อมาจาก Liquefied Petroleum Gas คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้ม แบบใส่ถังที่ใช้กันตามบ้านทั่วไป เป็นหนึ่งในพลังงานจากฟอสซิล เช่นเดียวกับน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบหรือ Crude Oil ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า LPG นั้นเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เพราะว่าบริษัทน้ำมันส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเป้าไปที่น้ำมันซึ่งเป็นรายได้หลัก ในเมืองไทยนิยมใช้ในรถยนต์กันมานานมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมในรถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก เนื่องจากราคาถูกกว่าน้ำมัน
โหลดฟรี App เช็คราคาน้ำมัน สุดฮิต
ฟรี App เช็คราคาน้ำมัน ราคาทองคำ ราคาหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกข้อมูลใน App เดียว สะดวกสุดๆ
ราคาทอง ราคาทองคำวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
หุ้น หุ้นวันนี้
ติดตามข่าวเช็คราคา
Official Facebook Page
รวมภาพและคลิปที่น่าสนใจ
อัพเดทข่าว - โปรโมชั่น
Official Google+ Page
VDO รีวิวสินค้า