ร่วมงานกับเรา
เช็คราคา.คอม : ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา
โดย : กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอมนโยบายองค์กร

 


  ถ้าเปรียบเป็นบ้าน เราอยากเป็นบ้านที่มีขนาดไม่เล็กจนเกินไป แล้วก็ไม่ใหญ่มากจนดูแลกันได้ไม่ทั่วถึง

เราอยากเป็นบ้านที่มีขนาดกำลังดีที่สมาชิกประมาณไม่เกิน 30-40 คน สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข อบอุ่น และสนุกสนาน

และเราคิดเสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นหุ้นส่วนเพราะไม่มีพนักงานเราก็ทำธุรกิจไม่ได้ เราจึงพยายามดูแลกันอย่างดีที่สุด มอบสิ่งที่ดีที่สุด และอยากให้ทุกคนมีความสุข มีความมั่นคง และมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานร่วมกันที่นี่
 


 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 


  1.
ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด   :   อย่างละ 1 อัตรา

 

 
   
1.1
หน้าที่รับผิดชอบ
:
ดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

 

1.2
คุณสมบัติ
:
เก่ง - ขยัน - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

1.3
ประสบการณ์ทำงาน :
อย่างน้อย 3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 

1.4
เงินเดือน
:
ผู้จัดการ (35,000-50,000 บาท) ขึ้นไป, ผู้ช่วยผู้จัดการ (25,000-30,000 บาท) ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

 

1.5
สวัสดิการ
:
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ

 

 


  2.
ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขายและดูแลลูกค้า   :   อย่างละ 1 อัตรา

 

 
   
2.1
หน้าที่รับผิดชอบ
:
ดูแลงานด้านการขายและดูแลลูกค้าของบริษัท

 

2.2
คุณสมบัติ
:
เก่ง, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

2.3
ประสบการณ์ทำงาน :
2 - 3 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายและการตลาดในธุรกิจออนไลน์ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 

2.4
เงินเดือน
:
ผู้จัดการ (35,000-50,000 บาท) ขึ้นไป, ผู้ช่วยผู้จัดการ (25,000-30,000 บาท) ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

 

2.5
สวัสดิการ
:
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ

 

 


  3.
พนักงานฝ่ายขายและดูแลลูกค้า   :   จำนวน 3 อัตรา

 

 
   
3.1
หน้าที่รับผิดชอบ
:
ดูแลงานด้านการขายและดูแลลูกค้าของบริษัท

 

3.2
คุณสมบัติ
:
สุภาพสตรี, เก่ง, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

3.3
ประสบการณ์ทำงาน :
2 - 3 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายและการตลาดในธุรกิจออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 

3.4
เงินเดือน
:
15,000-20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

 

3.5
สวัสดิการ
:
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ

 

 


  4.
พนักงานฝ่ายข้อมูล - กองบรรณาธิการเว็บไซต์   :   จำนวน 5 อัตรา

 

 
   
4.1
หน้าที่รับผิดชอบ
:
ดูแล อัพเดท และจัดการข้อมูลสินค้า-บริการที่รับผิดชอบ รวมถึงการเขียนบทความ - รีวิว - ข่าวต่างๆ

 

4.2
คุณสมบัติ
:
ชอบอ่าน และชอบค้นคว้าข้อมูล

 

4.3
ประสบการณ์ทำงาน :
ไม่จำเป็น (แต่ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

4.4
เงินเดือน
:
15,000-20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

 

4.5
สวัสดิการ
:
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ

 

 


  5.
Project Manager  :   จำนวน 3 อัตรา

 

 
   
5.1
หน้าที่รับผิดชอบ
:
จัดและดำเนินโครงงานและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

 

5.2
คุณสมบัติ
:
เก่ง ขยัน รับผิดชอบสูง มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

5.3
ประสบการณ์ทำงาน :
อย่างน้อย 2-3 ปี

 

5.4
เงินเดือน
:
35,000-45,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

 

5.5
สวัสดิการ
:
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ

 

 


  6.
Project Team  :   จำนวน 3 อัตรา

 

 
   
6.1
หน้าที่รับผิดชอบ
:
จัดและดำเนินโครงการและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

 

6.2
คุณสมบัติ
:
เก่ง ขยัน รับผิดชอบสูง มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

6.3
ประสบการณ์ทำงาน :
อย่างน้อย 2-3 ปี

 

6.4
เงินเดือน
:
15,000-25,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

 

6.5
สวัสดิการ
:
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ

 

 


  7.
พนักงานฝ่ายดูแลลูกค้า : จำนวน 4 อัตรา

 

 
   
7.1
หน้าที่รับผิดชอบ
:
ดูแลและบริหารจัดการ Banner ของลูกค้า

 

7.2
คุณสมบัติ
:
ขยัน อดทน, มีความรับผิดชอบสูง, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

7.3
ประสบการณ์ทำงาน :
อย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
7.4
เงินเดือน
:
15,000-20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

 

7.5
สวัสดิการ
:
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 

 


  8.
ผู้ช่วยฝ่ายดูแลโซเชียลมีเดียและออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง : จำนวน 4 อัตรา

 

 
   
8.1
หน้าที่รับผิดชอบ
:
ดูแลและบริหารจัดการโซเชียลมีเดียและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของบริษัท

 

8.2
คุณสมบัติ
:
ขยัน อดทน, มีความรับผิดชอบสูง, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์

 

8.3
ประสบการณ์ทำงาน :
อย่างน้อย 1 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
8.4
เงินเดือน
:
15,000-20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
8.5
สวัสดิการ
:
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 

 


  9.
Senior SEO Specialist และ Junior SEO specialist : อย่างละ 3 อัตรา

 

 
   
9.1
หน้าที่รับผิดชอบ
:
1. ดูแลรับผิดชอบ SEO เว็บไซต์ของบริษัท
2. พัฒนา ปรับปรุง และรักษา ranking ของคีย์เวิร์ดสําคัญของเว็บไซต์
3. แนะนําและวางแผน on page และ off page SEO ของเว็บไซต์
4. ดูแลโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Google AdWords, Facebook Ads และ social channels สําคัญต่างๆ
5. วางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัท รวมถึงลูกค้าของบริษัท มีบุคลิก
และมนุษยสัมพันธ์ดี

 

9.2
คุณสมบัติ
:
1. เก่ง - ขยัน - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. คุ้นเคยกับ Tools ต่างๆในด้าน SEO


9.3
ประสบการณ์ทำงาน :

Senior Specialist มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป,
Junior Specialist 1 ปีขึ้นไป


9.4
เงินเดือน
:
Senior Specialist (30,000-50,000 บาท) ขึ้นไป,
Junior Specialist (20,000-30,000 บาท) ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)

 

9.5
สวัสดิการ
:
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 

 


  10.
Senior และ Junior Mobile phone Reviewer/Specialist : อย่างละ 3 อัตรา

 

 
   
10.1
หน้าที่รับผิดชอบ
:
1. ดูแลรับผิดชอบหมวดโทรศัพท์มือถือบนเว็บไซต์
2. Review โทรศัพท์มือถือแบบบทความและแบบวีดีโอคลิป
3. เขียนบทความแนะนําโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ ข่าวเปิดตัวต่างๆ ติดตามกระแส
4. เขียนบทความแนะนํานวัตกรรม/applications/เกมส์ ต่างๆของโทรศัพท์มือถือ
5. อัพเดท specs ผ่านเว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลผ่าน social channels

 

10.2
คุณสมบัติ
:
1. เก่ง, มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
2. มีความรอบรู้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ
3. มี passion รักและหลงใหลโทรศัพท์มือถือ มีความกระตือรือร้นกับ
นวัตกรรม/applications ใหม่ๆ

 

10.3
ประสบการณ์ทำงาน :
Senior Specialist มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป,
Junior Specialist 1 ปีขึ้นไป
10.4
เงินเดือน
:
Senior Specialist (25,000-40,000 บาท) ขึ้นไป,
JuniorSpecialist (17,000-25,000 บาท) ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
10.5
สวัสดิการ
:
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นๆ
 

 

วัน - เวลาทำงานและวันหยุด

 


  วันทำงาน  
:
วันจันทร์ - วันศุกร์

 

 
  เวลาทำงาน
:
09.00 - 18.00 น.

 

 
  วันหยุดพักร้อน
:
12 วันต่อปี และสามารถใช้ได้ทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงาน

 

 
  วันหยุดอื่น   
:
ตามกฎหมายและประเพณี
 

 

สถานที่ตั้งความสะดวกในการเดินทาง

 


 

checkraka.com  ตั้งอยู่ที่ชั้น 12 ของอาคาร อัลม่า ลิงค์ ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต ลุมพินี ข้างๆ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ใกล้สยาม-เซ็นทรัลเซ็นทรัลเวิลด์ เดินทางค่อนข้างสะดวกเพราะห่างจากสถานีรถไฟฟ้าชิดลมเพียง 150 เมตร และใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนเพชรบุรี และ เพลินจิต (ดูแผนที่ ? แนะนำการเดินทาง)

 

 

การสมัครงาน

 


  ผู้ที่สนใจ โปรดส่งใบสมัครที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้ มาที่ : job@checkraka.com

 

 
  1.
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

 

 
  2.
รูปถ่าย

 

 
  3.
ประวัติส่วนตัว

 

 
  4.
ประวัติการศึกษา (ขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง)

 

 
  5.
ประสบการณ์ทำงาน

 

 
  6.
ตัวอย่างผลงาน (สำหรับตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ และเว็บดีไซน์เนอร์)

 

 
  7.
เรื่องที่ชอบและรอบรู้ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง (สำหรับตำแหน่งพนักงานฝ่ายบริหารและจัดการข้อมูล)

 

 
  8.
เงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน

 

 
  9.
เงินเดือนที่ต้องการ

 

 
  10.
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ติดต่อ
 
       
  หมายเหตุ : โปรดส่งข้อมูลให้ครบตามที่กำหนด ถ้าไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา
  
บริษัท เอเซียบิสซิเนสไกด์ส
(ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 25 อาคาร อัลม่า ลิงค์ ชั้น 12
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ดูแผนที่
02 655 1618-9
091 772 4797
02 655 1620
contact@checkraka.com